سیل ایران و اخبار جهان وارد شهرستان بافت شد – مهرفرهاد آراسته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر شنبه در این شهرستان بارندگی شدیدی رخ داد و به دلیل کوهستانی بودن شهرستان بافت و بارندگی در آنجا در ارتفاعات، سیل وارد شهرستان بافت شد و خسارات زیادی را به همراه داشت. به سوی شهر. . انجام داد وارد شد.

وی گفت: خوشبختانه تلفات جانی نداشت اما به اندازه. خسارت مهم است که تجهیزات را در اسرع وقت تهیه کنید پیش بینی به

آراسته گفت: در شهر هم خسارات بزرگی دیدیم که بیشترین خسارت در آنجاست کیسکان، کوش و خبر آمد.