سند موافقتنامه منطقه صنعتی، معدنی و تجاری چهارمحال و بختیاری تهیه شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانسجاد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه اسناد کامل آمایش حوزه صنعتی، معدنی، تجاری چهارمحال و بختیاری در حوزه جمع آوری اطلاعات است.

وی افزود: با تهیه و جمع آوری اسناد برنامه ریزی کامل برای استان های صنعت، تجارت چهارمحال و بختیاری، امکان بررسی توانمندی های 10 شهرستان این استان به ویژه در زمینه تولیدات سریع وجود دارد. و پروژه های اشتغال زایی

رستمی تصریح کرد: هدف از اولویت ایجاد اشتغال در حوزه صنعت، معدن و تجارت، تامین زیرساخت ها، توزیع زیرساخت ها، شناسایی و ارزیابی زیرساخت ها و محدودیت ها و کسری های اعتباری در شهرستان های کم درآمد چهارمحال و بختیاری است. . مجموعه کاملی از اسناد در مورد برنامه ریزی سرزمینی برای صنعت، معدن، تجارت استقبال می شود.

وی یادآور شد: این تملک می تواند به تسریع روند افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ بیکاری کمک شایانی در توان شرکت ها و سازمان های توسعه ای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشد. رونق اقتصادی در استان