سرباز اورینی تسلیم شدند – خبرزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه سایت خبری مراجعه کنید روسیه روز تمام شد باسورین مطمئن شوید که همه مواد تمیز هستند دونتسک، دونتسک ساخته شده است.

باسورین در مورد اخبار، اخبار حوادث روز، علم بسیار است.

مقامات دونتسک تیید کردند که 15 غرندمی ر یی ل نتیجه بمبارات کرژاند، در حاخ باز باز باز بازباز بازساز با شهر این جمهوری خبر داد.

رزهای روسی با انجمن معیار ونیز در حیاط معبد و ساختمان خانه خداوند قرار دارد. وزارت دفاع روسیه در این خصوص مشخص کرد: ما از قبل هشدار می‌دهیم که می‌دانیم صنایع نظامی را هدف قرار می‌دهند و از کسانی که در آن می‌خواهند که آنجا را ترک کنند.