سخنگوی اردوغان در داخل اوکراین؛ «کالین» همراه خود «زلنسکی» دیدار کرد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل گاردین، «ابراهیم کالین»، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز شنبه همراه خود «ولودیمیر زلنسکی»، در داخل کیف دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {گفتگو} کرد.

مشاوره شده بازدید سخنگوی اردوغان به اوکراین در داخل یکپارچه اقدامات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه برای برگزاری نشست استانبول میان رهبران اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه صورت گرفته است.

خبرگزاری فرانسه {در این} ارتباط گزارش داد کدام ممکن است «صدات اونال»، معاون وزیر امور خارجه ترکیه {در این} بازدید «ابراهیم کالین» را همراهی می‌کرد.

باقی مانده است چیزهای بی اهمیت بیشتری به همین دلیل دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگوی افسران ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین آشکار نشده است.

پیش به همین دلیل این در داخل روز پنجشنبه، اردوغان در داخل خوب تصمیم تلفنی همراه خود پوتین به او می رود مشاوره بود کدام ممکن است ترکیه می‌خواهد «همراه خود سرعت بالا ارائه به مذاکرات استانبول، بدون در نظر گرفتن {زودتر} صلح ایمن در داخل جهان را برقرار تدریجی.» پیشتر حتی می تواند رئیس‌جمهور ترکیه همراه خود خاص اینکه به الهام بخش اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه برای حرکت به عرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح یکپارچه خواهد داد، مشاوره بود: «به مشکل‌های شخصی برای ضرب و شتم این فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری صلح همراه خود وقف راسخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمانه یکپارچه خواهیم داد.»

ترکیه پیش به همین دلیل این نیز میزبان نشستی بین مذاکره کنندگان مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیف در داخل استانبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست یکی دیگر بین «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید «دیمیترو کولبا»، همتای اوکراینی شخصی در داخل آنتالیا در داخل ماه مارس {بوده است}.