سامانه بارشی به همان اندازه فردا در داخل استان ایلام پرانرژی است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانساسان رستمی در داخل صحبت کردن با خبرنگار مهر گفت: به همان اندازه اواخر روز یکشنبه محیط استان به صورت ناپایدار است {در این} مدت زمان 2 سامانه ناپایدار برای استان {داریم}.

وی افزود: این سامانه به همان اندازه اواسط فردا می‌تواند در داخل آسمان است استان ورزش داشته باشد یا نباشد، طی این مدت زمان به صورت متناوب بارش باران خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل اواخر فردا به دلیل استان بیرون می‌شود.

کارشناس هواشناسی ایلام عنوان کرد: سامانه موارد زیر روز یکشنبه به احتمال زیاد خواهد بود، این سامانه وزش باد از حداکثر در داخل برخی ساعات رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار به استان را می تواند داشته باشد.

وی اظهار داشت: نزدیک به اینکه بارش‌های بهاری به صورت رگباری خواهند بود، احتمالات سخت سطح‌ای ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید آبگرفتگی معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیلابی شدن مسیل‌ها ممکن است وجود داشته باشد.