سازمان و سازمان آموزش دانشگاه فنی و حرفه ای – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، دکتر سید محسن حسینی مقدم گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان یکی از متولیان اصلی آموزش عالی فنی، تلاش می کند تا سیاست وزارت آموزش عالی را دنبال کند. علوم، تحقیقات و فناوری ضمن جذب دانشجویان علاقه مند به آموزش های مهارتی، فارغ التحصیلان را وارد بازار کار می کند تا بتوانند بلافاصله مشغول به کار شوند و به نیازهای بازار کار پاسخ دهند.

با مساعدت مدیرکل آموزش و توسعه آموزش فنی و حرفه ای: بدین ترتیب این دانشگاه آموزش و ساماندهی منطقه ای را بر اساس شاخص های متعددی در برنامه خود گنجانده است که منجر به کمبود فرصت در بخش های مختلف و در نتیجه مواجه شدن بسیاری از بخش ها شده است. سایر بخش ها در راستای نیازهای جامعه و بازار کار.

وی افزود: از مهمترین شاخص ها می توان به تعداد دانشجو، تقاضای بازار کار، تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی، تعداد دانشجو و … اشاره کرد.