ساخت 2 پروژه ضروری کریدور گازی غرب کشور – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت رضا تو نوشیدی وی در این بازدید با بیان اهمیت احداث این زیرساخت ها گفت: این دو پروژه که در بزرگراه ششم در حال ساخت هستند برای کریدور غرب ضروری بوده و می توانند گاز مورد نیاز این مناطق را با هدایت گاز از خارج تامین کنند. خوزستان در غرب کشور.

صمد رحیمی مدیر پروژه طرح افزایش فشار گاز در این بازدید گفت توربو کمپرسورها در خورموج و ایستگاه های توزیع آب توسط شرکت های داخلی استفاده می شود نقشه ها و فرابورس احداث شد، از پیشرفت 80 درصدی ساخت این تاسیسات خبر داد و گفت: آخرین اتصال (Tie-In) این دو تاسیسات اخیرا بوده است. یک قدم بسیار احساسی و شگفت انگیز بود که پروژه را یک گام بزرگ دیگر به مرحله راه اندازی نزدیک کنیم.

وی گفت: هر ایستگاه چهار گروه دارد توربو کمپرسور و از آرایش 1+3 استفاده می کنند، گفت: با فرض اینکه هر یک از این واحدها 25 مگاوات توان داشته باشند، مجموع توان هر یک از ساختمان های خورموج و آبپخش برابر با 100 مگاوات است و قابلیت انتقال 110 میلیون را فراهم می کند. متر مکعب گاز در روز