ساخت مطب دامپزشکی در ساختمان مسکونی امکان پذیر نیست – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام اختلاف در مورد رای برخی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مخالفت با رای کمیسیون شهرداری در ماده 100 در خصوص تعطیلی یک منزل مسکونی که تبدیل به خانه مسکونی شده است. دامپزشکی رای متناقضی صادر شد مبنی بر اینکه اداره مرکزی به استناد ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی، مغایرت با رای صادره در این مورد را تشخیص داد. خیلی واضح.

در این رای آمده است: اولاً اگرچه بر اساس مفاد ماده واحده قانون محل مطب مصوب 29 دی ماه 1394، کار پزشک مانعی ندارد و انجام امور مربوط به مسکونی. و ساختمان های تجاری اما از نظر سازمانی کار پزشکی و دامپزشکی.هیئت علمی آموزشی و ناظران آنها متفاوت است و کشش معنایی این آثار نیز متفاوت است بنابراین مجوز ذکر شده در متن قانونی ممکن است بیا نزدیکتر این حرفه دامپزشکی نخواهد بود.

ثانیاً در مورد ماده 1 آئین نامه نحوه همکاری با تشکل های صنفی و تخلفات شغلی پزشکان و صاحب نظران وابسته مصوب 9 تیر 1366 که صحبت از الفاظ مربوط به امور پزشکی و عدم صحبت در مورد دامپزشکی می باشد. اداره دامپزشکی مجاز به کار در مناطق مسکونی است و این اتفاق نمی افتد و تصمیم به ابطال شکایت و تایید تصمیم کمیسیون در ماده 100 شهرداری صحیح است.