ساخت مسجد «علوی» خرم آباد – خبرگزاری مهر ایران و جهان


به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده فقهای لرستان از آغاز ساخت مسجد علوی خرم آباد که اساس مبارزه مردم و حاکمان دین خرم آباد در زمان اسلام بود خبر داد. . انقلاب.

آغاز ساخت مسجد

وی با قدردانی از مردم و سخاوتمندانه برای همکاری در ساخت این مسجد، گفت: ادامه بازسازی و ساخت مسجد همچنان نیازمند کمک مردم و نیکوکاران است تا بتواند هدایای خود را نصیب مؤمنان کند. نیکوکاران به شماره 0115300328004 نزد بانک ملی.