ساخت خانه برای 11 هزار خانه در منطقه ویران فارس – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمد آیینی بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد نوسازی شهرستان فارس اظهار داشت: امسال ۱۵۰ هزار خانه در سراسر کشور به نوسازی یا نوسازی ساختمان اختصاص یافته است که ۱۱ هزار واحد در استان فارس سهم دارند.

وی افزود: 450 میلیون تومان در تهران مواد برای ساخت چربی کهنه، 400 میلیون تومان در شهرستان است. و در شهر دیگر 350 میلیون است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص منابع تولیدی نیز گفت: منابع ویژه ای برای نوآوری وجود دارد که مانند مناطق شهری نیست، اما 150 میلیون آن صفر درصد است و مابقی به عنوان درصد سود تعلق می گیرد. . منبع دوم خانه نهضت ملی است که در شرایط قدیمی بدون قید و شرط نهضت ملی و با نرخ مرگ و میر 18 درصد و بازپرداخت 20 ساله قابل پرداخت است.

عینی گفت: شورای عالی مسکن نرخ مسکن 12 درصدی را برای خانه های قدیمی تصویب کرده است که قابل قبول است، اما در احیای بافت های میراثی باید قوانین حفاظتی رعایت شود.

دبیر مرکزی نوسازی شهرهای دائمی با بیان اینکه محدودیتی برای تامین زیرساخت ها در حوزه نوسازی وجود ندارد، گفت: بانک نیز باید در اجرای توافقنامه در این استان، استان ها به ویژه استان فارس کمک کند. .