زورگیر مسافرکش نما در داخل حسن آباد دستگیر شد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوستعلی عصر چهارشنبه در داخل مخلوط خبرنگاران از دستگیری زورگیر مسافرکش نما در داخل حسن آباد خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تشریح چیزهای بی اهمیت این خبر مقوله ای داشت: روز قبل نیروی کار عملیاتی کلانتری حسن آباد در داخل جاری گشت زنی در داخل محدوده گردنه حسن آباد در جهت کهریزک متوجه اقدامات نامشخص سرنشینان عالی سیستم خودروی تیبا سفید شدند.

وی در موضوع اینکه مأموران انتظامی فوری نسبت به {متوقف کردن} {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی {تخصصی} ماده اقدام کردند عنوان کرد: به محض {متوقف کردن} {خودرو} ۲ نفر فوری متواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی محرک {خودرو} نیز کدام ممکن است همراه خود {خودرو} آرزو خطرناک داشت دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری همراه خود مقوله ای اینکه ۲ نوجوان همراه خود حالت پریشان از {خودرو} پیاده شدند افزود: در داخل ارزیابی‌های محقق شده مطمئن گردید سارقان دقایقی در گذشته ۲ نوجوان را شناخته شده به عنوان مسافر سواربر {خودرو} کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هدف همراه خود خطر سلاح خنک آرزو زورگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی اموال ممکن است را داشتند کدام ممکن است همراه خود حضور دیر یا زود پلیس به مقصود شوم شخصی کف دست نیافتند.

این مقام انتظامی در نهایت همراه خود گفتن این کدام ممکن است دستگیری سارقان متواری در داخل اصل {کار} پلیس ری قرار دارد افزود: در داخل تحقیقات محقق شده متهم به بزه ارتکابی معترف کدام ممکن است پس از اخذ انتقاد شکات بالا تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل {پرونده} عرضه مراجع قضائی شدند.