زمان انتخاب رشته تابستانی دانشگاه علمی کاربردی 1401 تمدید شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، اصغر کشتکار با اعلام این خبر افزود: در راستای پاسخگویی به درخواست های جامعه استانی و مراکز آموزش علمی کاربردی و تسهیل شرایط، زمان انتخاب گروه. از 14 لغایت 19 مردادماه سال جاری تغییر مرکز آموزش علمی از 18 تا 19 مرداد ماه سال جاری اجرا می شود.

کشتکار با بیان لزوم تکریم دانشجویان و اقدام به موقع و تسریع در روند مرتبط با جامعه هدف، گفت: با توجه به انتخاب 76 درصدی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی در فصل تابستان و زمان درخواست محدود شده است. ، رعایت و پیگیری لازم است که توسط مرکز آموزشی و اداره کل استان انجام خواهد شد.

معاون دانشگاه جامع علمی کاربردی همچنین به تمدید مهلت نوشتن نمرات دانشجویان در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1400-1401 از 8 تیرماه تا 10 مرداد ماه و اجرای نمایش و مرور نکات اشاره کرد. از 2 تا 3 مرداد ماه سال جاری و از اساتید دانشگاه درخواست کرد که ثبت امتیازات را تسریع کنند تا معیارهای انتخاب گروه را به دانشجویان بدهند.