زلزله 4.1 ریشتری با بیرون خسارت – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسعدی مصطفی زاده در داخل بررسی با خبرنگار مهر تصدیق شد: کانون پایین لرزه شهرک کامیاران در داخل 27 کیلومتری کلان شهر روانسر ساعت 22 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 17 {دقیقه} بامداد شنبه در داخل دمای 4.1 {دقیقه} به شیوع اتصال.

وی در داخل خصوص اقدامات پایان یافته در داخل محل زلزله افزود: همراه خود رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی بخشدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار جهان تا به امروز خسارتی وارد نشده است.

فرماندار روانسر اظهار داشت: امکانات فاجعه روانسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامیاران شامل می شود کمون ها، راهداری ها، بخشداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال احمر در داخل جاری ترتیب دادن است. با کیفیت بالا ممکن است داشته باشید نیاز به {برای هر} اتفاقی کنار هم قرار دادن باشید.

مصطفی زاده اظهار داشت: از هموطنان می خواهیم در داخل هنگام شیوع زلزله اوقات فراغت شخصی را نگه داشتن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودها حفاظت را رعایت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی نیروی کار ستاد فاجعه برای مدیریت اوضاع آمادگی فشرده دارند.