رکورد برفی قطب جنوب شکست – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانیک مطالعه جدید در بریتانیا نشان می‌دهد که یخچال‌های تویتز و بین در قطب جنوب، که یخچال‌های طبیعی شکننده‌ای هستند، طی 5500 سال گذشته با سرعت بی‌سابقه‌ای شروع به ذوب شدن کرده‌اند.

محققان هشدار می دهند که اثرات این پدیده می تواند ویرانگر باشد. یخچال Thwaites به عنوان یخچال “روز قیامت” شناخته می شود.

یخچال های تویتز و لاور آیلند که به ترتیب مساحتی معادل 192000 کیلومتر مربع (تقریباً به اندازه جزایر بریتانیا) و 162300 کیلومتر مربع را پوشش می دهند، با ذوب شدن سطح دریاها را به میزان قابل توجهی افزایش خواهند داد.

محققان سرعت تغییر سطح دریا را که روشی غیرمستقیم برای اندازه‌گیری مقدار یخ در اطراف یخچالی است که به دلیل گرم شدن کره زمین در خطر ذوب شدن است، اندازه‌گیری کردند و سپس به یک نتیجه رسیدند.

بر اساس همین مطالعه، سرعت ذوب یخ های فعلی و پخش شدن یخ ها در 30 سال گذشته دو برابر شده است و در 5500 سال گذشته هرگز یکسان نبوده است.