روسیه طی ۲۴ ساعت قبلی ۱۸هزار نفر را به دلیل {مناطق} پرخطر منتقل کرد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل مکعب، «سرهنگ میخائیل میزینتسف»، رئیس وسط {مدیریت} حفاظت سراسری روسیه روز شنبه در سخنانی در ترکیبی خبرنگاران فقط در مورد تحولات در اوکراین ذکر شد: «نیروهای مسلح روسیه طی ۲۴ ساعت قبلی ۱۸۸۴۹ نفر را به دلیل جمهوری‌های مردم دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوگانسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد {مناطق} کشنده ای اوکراین به مکان تعطیلات روسیه تخلیه کرده‌اند.»

میزینتسف ذکر شد: «علیرغم مرزها القایی مشتاق در مورد کیف، ۱۸۸۴۹ نفر به دلیل جمله ۲۳۵۹ نوزاد طی ۲۴ ساعت قبلی با بیرون {مشارکت} افسران اوکراینی منتقل شده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تحریک کردن عملیات ارتش تا این مرحله 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۲ نفر به دلیل جمله ۱۹۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۸ نوزاد به دلیل {مناطق} پرخطر تخلیه شده اند.»

به مشاوره این مقام ارتش روسیه خواهد شد تاکنون ۱۳۷۷۰۰ خودرو وارد روسیه شده اند کدام ممکن است در دید به ۲۰۰۰ آن خواهد شد در ۲۴ ساعت قبلی صورت گرفته است.

این آمار به دلیل تخلیه ساکنان اوکراینی در {مناطق} مختلف این ملت در حالی است کدام ممکن است دیروز، روسیه ۱۴۲ تقاضا تخلیه به روسیه، جمهوری‌های خلق دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوگانسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد {مناطق} تحمل مدیریت نیروهای مسلح روسیه در {مناطق} زاپوروژیه، نیکولایف، خارکف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرسون خریداری شده کرد.