روسیه صادرات سوخت به بلغارستان را متوقف می تنبل – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل روسیا الیوم، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بلغارستان معرفی شد کدام ممکن است نمایندگی گازپروم روسیه به دلیل روز چهارشنبه صادرات سوخت به این ملت را به عنوان یک نتیجه مخالفت همراه خود {شرایط} اخیر تیز کردن، متوقف خواهد کرد.

وزارت سیستم اقتصادی بلغارستان در اطلاعیه ای افزود کدام ممکن است به دلیل نمایندگی گازپروم ابلاغیه ای را کسب اطلاعات در مورد توقف صادرات سوخت به این ملت به دلیل روز ۲۷ آوریل ۲۰۲۲ (۷ اردیبهشت) خریداری شده کرده است.

به دلیل سوی نه، نمایندگی گازپروم روسیه صحت داستان ها منتشره کسب اطلاعات در مورد توقف صادرات سوخت به لهستان را تکذیب کرد.

این شرکت کردن اطلاعیه ای معرفی شد کدام ممکن است ورشو به دلیل در این زمان ملزم است به همان اندازه مبلغ سوخت دریافتی شخصی را طبق {شرایط} اخیر تیز کردن نماید.

برخی رسانه ها روز سه شنبه خبر دادند کدام ممکن است صادرات سوخت روسیه به لهستان به دلیل روز جمعه متوقف شده است.

این رسانه ها گفتن کردند کدام ممکن است روسیه صادرات سوخت به لهستان را متوقف کرده است.