روسیه آرزو کرد تنظیم نظام در اوکراین نباید باشد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل العالم، وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی ذکر شد کدام ممکن است این ملت معنی به تنظیم نظام در اوکراین را ندارد.

بر ایده این گزارش، «سرگی لاوروف» در مشاوره با خوب وب تلویزیونی ایتالیایی ذکر شد کدام ممکن است روسیه آرزو کرد ترک ولادیمیر زلنسکی نباید باشد کمی خواهان {آزادی} تمام غیرنظامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف {درگیری} است.

وزیر خارجه روسیه در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد اینکه خواه یا نه روسیه آرزو کرد ترک زلنسکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی شود شرط صلح است؟ ذکر شد: ما آرزو کرد ترک وی نیستیم. کمی می خواهیم اصل توقف {درگیری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی} تمام غیرنظامیان را بدهد. زلنسکی اگر به نیروهای اوکراین اصل توقف {درگیری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی} غیرنظامیان را دهد ممکن است خوب صلح را در کشورش برقرار تدریجی.

لاوروف افزود: عملکرد ما تنظیم نظام در اوکراین نباید باشد. این تنها واقعی، تجربه آمریکاست. این تنها واقعی آمریکاست کدام ممکن است برای این امر مشکل می تدریجی. آنها خواهند شد جهان انگشت به این {کار} می زنند.

وزیر خارجه روسیه ذکر شد: ما آرزو کرد تضیمن ایمنی مردمان در شرق اوکراین هستیم به همان اندازه مورد خطر نظامیان قرار نگیرند. خواهد شد می خواهیم کدام ممکن است هیچ تهدیدی ایمنی روسیه را به همین دلیل آلودگی اوکراین خطر نکند.