رمضانی دبیر دائمی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران – خبرگزاری مهر ایران و جهان شدگزارش خبرگزاری مهر، یاسر احمدوند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی علی رمضانی مدیرکل خانه کتاب و ادبیات ایران را به عنوان دبیر دائمی این خانه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

آقای علی رمضانی

با توجه به اهمیت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بهبود وضعیت و ضرورت برنامه ریزی، تداوم و رعایت نظارت بر فعالیت های مربوط به نمایشگاه در طول سال، با توجه به این موضوع طی حکمی به عنوان «سرپرست دبیرخانه دائمی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» منصوب می‌شوید.

همچنین در بخشی از متن مصوبه معاونت فرهنگی، وزیر فرهنگ و رهبری اسلامی با دبیرکل دائمی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره بررسی، جمع‌آوری و بکارگیری راهکارهای بهبود روند نمایشگاه بر اساس علمی گفت‌وگو کرد. مدل سازی با استفاده از مهارت کارشناسان و تحلیلگران، پیش بینی و جمع آوری برنامه متناسب با اجرای سیاست های مصوب شورای سیاست گذاری نمایشگاه، نظارت و هماهنگی امور مربوط به زمان و مکان برگزاری نمایشگاه ها، ایجاد استودیو برای تولید محتوا و روش ها. رویدادهای فرهنگی و اطلاع رسانی نمایشگاه ها، همکاری با سازمان ها و انجمن ها، مؤسسات انتشاراتی و صنایع مرتبط با هدف مشارکت آنها با موفقیت در رویداد، آمادگی لازم را برای تقویت حضور غرفه داران داخلی و خارجی در نمایشگاه و تقویت، حفظ و ایجاد هماهنگی عناصر داخلی و خارجی مرتبط با نمایشگاه فراهم آورد.