رفع کمبودهای شاهانه نیازمند سرمایه گذاری است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا عصر شنبه برای دیدار با پایتخت به شهرک ملکشاهی سفر کرد. انتقال در رشته برق با سردار نعمان غلامی فرمانده دانشگاه امام حسین(ع)ع)وی از احداث پروژه برق 60 مگاواتی در شهرستان ملکشاهی خبر داد و گفت: امروز برای توسعه، رفع کمبودها و ایجاد اشتغال در منطقه نیازمند سرمایه گذاری هستیم.

وی افزود: برای ایجاد یک پروژه برق 60 مگاواتی به حدود 50 هکتار زمین نیاز است. مهم از طریق منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان این امر برای اخذ مجوز انجام خواهد شد.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه حضور سرمایه گذاران بومی نقطه کلیدی شهرستان ملکشاهی است، افزود: در راستای این پروژه پروژه های متعدد دیگری نیز در شهرستان در حال انجام است. مهران SY ایلام در پایتخت انتقال در خانه انجام شد.

بهرام نیا از زحمات سردار قدردانی می کند برده داری فرمانده دانشگاه امام حسین(ع)ع) وی برای توسعه استان و شهرستان ملک سهی گفت: از ابتدای نهضت در استان ایلام تا کنون ملاقات با سردار غلامی برای پیشرفت استان انجام شد و دلسوزی و تعهد ایشان قابل تقدیر است.