رسانه ها اجازه ندهند که باد تفرقه در استان اردبیل رشد کند – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر پنجشنبه در نشست خبری یکی از موضوعات مهم استان را محدود کرده است. از نظر تئوری وی به تشریح اعمال قانون پرداخت و گفت: رشد و توسعه در فضای آزاد و آزاد صورت می گیرد و نگاه بسته همواره آسیب های زیادی به همراه دارد.

وی توسعه استان را نیازمند ذهنیت و تحول سالم تری دانست و افزود: از منظر محدود از نظر تئوری ما نمی توانیم با قوانین و مقررات کاری انجام دهیم و برای تامین منافع عمومی باید قانون را به درستی تفسیر کرد.

استاندار اردبیل تصریح کرد: بخشنامه و قانون نباید با صدور مجوزها و ضوابط برای مردم مانع تسهیل در کار شود بلکه با تسهیل کار رضایت مردم را جلب کند.

عاملی ایجاد فضای همبستگی و همدلی در استان را ضروری دانست و تصریح کرد: با تفرقه و تفرقه و بی معنی کار به جایی نمی رسد بلکه سخت می شود شرایط بیشتر برای توسعه استان اردبیل .

وی در سخنانی با خود خاطرنشان کرد: به نفع مردم و ولایت به هیچ وجه وارد مرز نخواهیم شد و سعی می کنیم در حفظ منافع مردم و مردم اقدامات جدی انجام دهیم. استان

یکی از آژانس‌ها از رسانه‌ها خواست که در بادهای فزاینده تفرقه شرکت نکنند، بلکه نسبت به مردم و اعضای جامعه احساس مسئولیت کنند. نیاز دارد با دقت و به دور از نگاه مورب دنبال و دنبال کنید.

وی مشکلات مردم را زیاد و گاه عمیق دانست و افزود: روز پنجشنبه سخت ترین روز کاری ماست چرا که با مراجعه مکرر مردم و ابراز مشکلات و درد دل از سوی آنان مواجه هستیم که در نگرانی و تشویش ما بسیار نمود دارد. نحوه خدمت این چیزی است که آن را چند برابر می کند.

یک دلیل برای شروع پرواز بیست و یک استان خبر و اعلام کرد: با خرید 2 تا 3 فروند هواپیما فعالیت این شرکت هواپیمایی در استان آغاز می شود.

وی تکمیل ایستگاه های آبرسانی روستایی و شهری، بهسازی فاضلاب، احداث پنج پمپ بنزین 63 کیلوولت، توسعه خط گازرسانی و سایر اقدامات برای تکمیل و کاهش سدها از جمله گیویاین ساختمان را یادآور شد و گفت: اعتبار این زیرساخت ها صرف سفر رئیس جمهور نیز شده است.

استاندار اردبیل افزود: امیدواریم با ایجاد این زیرساخت ها و اتصال منطقه مرکزی به بزرگراه های ایمن بتوانیم در تقویت نظام اقتصادی استان نقش اساسی ایفا کنیم.