رزمایش جهادگران فاطمی در خراسان شمالی برگزار می‌شود – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسرهنگ حسین اکبری در مشاوره با خبرنگار مهر اظهار کرد: نزدیک به پیش‌رو در دسترس بودن هفته بسیج سازندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالروز ایجاد گروه بسیج سازندگی رزمایش عظیم جهادگران فاطمی همراه خود حضور مسئولین استانی در مصلی امام خمینی برگزار می‌شود.

جانشین سپاه خراسان شمالی یکپارچه داد: ۳ هزار نفر به دلیل شهرستان بجنورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های جهادی بسیج اقشار {در این} نرم افزار اجتماع می‌کنند.

وی مقوله ای کرد: {در این} ساختار بیش به دلیل ۹ هزار جهادگر بسیجی در کپک ۶۰۰ گروه جهادی در فرهنگ سازی‌های مختلف ارائه دهندگان جهادی در استان فراهم کردن خواهند داد.

جانشین سپاه خراسان شمالی فقط در مورد اینکه همزمان اجرای نرم افزار‌های جهادی، افتتاح ساختار‌های محرومیت‌زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه‌های اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش عظیم قرارگاه مواسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی، ساختار‌های آبرسانی به دلیل نرم افزار‌های این هفته به احتمال زیاد خواهد بود، اضافه کرد: ورزش خوب گروه‌های جهادی شناخته شده به عنوان تصویر مشکل خداپسندانه در فرهنگ سازی‌های خدمت‌رسانی به {مناطق} {محروم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌برخوردار به دلیل ابتدای امسال ویژه به ویژه {تعطیلات} نوروز ۱۴۰۱ موارد اکنون نیست حماسه آفرید.

اکبری ضمن تحسین به دلیل ورزش جهادگران بسیجی اظهار داشت: یکی از آنها در نظر گرفته عملکرد‌های بارز گروه‌های جهادی، تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی زمینه‌های مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌مندی متقابل به دلیل توانمندی‌های تشکل‌های جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم است.

وی خاطرنشان کرد: در ایام نوروز امسال ۶۰۰ گروه جهادی شومینه به اختیار در اقصی عوامل {محروم} استان خراسان در کپک ۸ هزار نفر جهادگر بسیجی خدمت‌رسانی کردند.

وی افزود: ارائه دهندگان جهادگران در ۲۰۰ سطح کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲ سطح {محروم} شهر، کدام ممکن است بیش به دلیل ۱۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ نفر به دلیل این ارائه دهندگان بهره‌مند شده‌اند.