ردوان همراه خود ریس شورای اروا کسب اطلاعات در مورد درگیری اوراین – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانس س س

گزارش این محل کار ریاست جمهوری ترکیه خبر داد کدام ممکن است رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تلفنی همراه خود اورسولا فون در لاین رئیس شورای اروپا، گزارش روسیه به روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا را ارزیابی کرد.

بهای {کار} پادشاه در محل اقامت خداوند نخواهد بود.