راه اندازی مراکز پیشگیری از بارداری در بیمارستان های خصوصی دولتی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی در نشست معاونان پزشکان دانشکده های علوم پزشکی و دانشگاه های سراسر کشور با اشاره به موفقیت های وزارت بهداشت در کنترل پارک بیماری کرونا، اظهار داشت: کرونا تحت کنترل است. امروز، ممنون با توجه به تلاش های وزارت بهداشت برای انجام واکسیناسیون جامع، تعداد مرگ و میرهای عروق کرونر در هفته های اخیر چندین بار کاهش یافته است که افتخار بزرگی است.

وی تاکید کرد: مشکل بیماری عروق کرونر در کشور تمام نشده است و همچنان از مردم می خواهیم پروتکل بهداشتی را رعایت کنند.

وی از پرستاران دانشگاه کریمی خواست نظارت ویژه ای داشته باشند آه تو وجود کرونا در اتاق بیمارستان و زیرساخت های آماده برای مقابله با کرونا در مرکز بهداشت باید حفظ شود، زیرا باید برای همه چیز آماده باشیم.

معاون وزیر بهداشت به تاثیر بیماری عروق کرونر قلب بر جامعه اشاره کرد و گفت: در این شرایط باید به سلامت روان توجه بیشتری شود چرا که بر اساس این گزارش، بیماری های روانی، افسردگی و اضطراب پس از کرونری افزایش یافته است. معاونت پزشکی هم یک برنامه است ریختن آزی.

وی در خصوص قانون جوانان جمعیت گفت: بیمارستان سطح 2 برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی خصوصی با حداقل یک متخصص خواهد بود. اورولوژیستمتخصص زنان و زایمان و آزمایشگاه راه اندازی شد زیرا طبق قانون اطفال و نوجوانان هر دانشگاه باید یک مرکز درمانی سطح 2 داشته باشد.

کریمی درباره لزوم ارتقای خدمات دندانپزشکی گفت: اگر بخواهیم خدمات دندانپزشکی را در کشور توسعه دهیم باید در 270 کلینیک خصوصی و دولتی خدمات دندانپزشکی ارائه کنیم. در حال حاضر 17 خدمات دندانپزشکی تحت پوشش بیمه قرار دارند و قصد داریم خدمات دندانپزشکی بیشتری را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهیم.

وی با تاکید بر لزوم فرآیند الکترونیکی پزشکی گفت: باید سامانه یکپارچه ایجاد کنیم تا معاونت های الکترونیک پزشکی بتوانند سوابق تجهیزات، کار و پرسنل را منتشر کنند. همچنین یک سیستم نظارت پزشکی برای شناسایی سوابق بیمارستان ها، پزشکان و افراد و مزایای حاصل از آنها ایجاد خواهد شد.

معاون وزیر بهداشت افزود: مرکز جراحی محدود از اواخر تیرماه آغاز به کار می کند.

کریمی گفت: توانبخشی یکی از اولویت های اصلی معاونت پزشکی و مقوله بسیار مهمی است و در نظر گرفتن بخش و تخت برای بیمارستان های چند تخته بسیار مهم است.