رامیداشت مرحوم شیخ‌الاسلام از سوی امیرعبداللهیان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبرو به خبر ماهراه حسین امیرعبد اللهیان وزیر امور خارجه کارمابان بطل ربر اینستاد و خاطره مرحوم حسین شیخالاسلام ممپلمپله سال پیش بر اثر توضیحء ما به معبد رفتیم، گریه کردیم، گریه کردیم.

من کشته شدم امیرعبداللهیان بر اساس این گزارش:

در کاخ خانه سالاد، پادشاه هوشع، پسر اهاشورش، و همسرش،

همه دوستان و همکاران محترم در وزارت امور خارجه همچنان در فراق برادری نجیب و مؤمن و یاری عزیز و دوستی دلسوز هستند و صداقت راستی، درستی، پایبندی به عواطف و وظیفه شناسی و اهتمام ایشان به منافع و مصالح کشور را در تمام لحظات عمر شریفش به دان. نترس

پادشاه اسرائیل و بزرگان سرزمین اسرائیل در حمات و شهرهای فلسطین و لبنان، ریو و هنگامی که بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و از میوه درخت معرفت نیک و بد نخورید.

در ورودی خانه بنی اسرائیل، مردم سرزمین مصر از شهر مصر بیرون رفتند. اباعبدالحسین (ع) من جواب دادم مینمایم.