رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بازداشت شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی علی نصیری را به عنوان رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران ابقا کرده است.

در بخشی از این قضاوت آمده است: امید به یاری خدای متعال و بهره گیری از مهارت ها و استعدادهای مجموعه است. خدمتگزار شهرداری تمام تلاش خود را برای تحقق چشم انداز تهران به کار خواهد گرفت. شهر بزرگ الگوی جهان اسلام با هدف اجرای مستندات فوق، افزایش کارایی، حسن انجام وظایف محوله و ارتقای کیفیت خدمات صادقانه و خالصانه به شهروندان عزیز تهرانی می باشد.