ذائقه داوران ما را هم فریب داد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی شامگاه جمعه در داخل نشست خبری پس به همین دلیل شکست خوب بر a 0 مس رفسنجان مقابل زوننتس گفت: باختیم غیرمنتظره بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی همه شما باخت ها بر عهده من می روم بود. من می روم هیچ شکایتی نباید داشته باشم در نتیجه ممکن است به طور اضافی در داخل {جایی} توسعه کارکنان ما زیرین بیاید با این وجود بعداً به همین دلیل آن خواهد شد نزول بر می گردیم.

وی یکپارچه داد: استرس زیادی روی بچه های ما برای تحقق بخشیدن نتیجه نهایی ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی ضریب خطا را بهبود دهد، با این وجود این ضرر یک چیز به همین دلیل قطعا ارزش آن را دارد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایی کدام ممکن است تا به امروز کارکنان برنج اجرا شده کم نمی‌تنبل، در نتیجه مشهود است. عملکرد .. است.

وی یکپارچه داد: ما الان دنبال بهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موارد نیستیم، چون عادات من می روم طوری است کدام ممکن است همه شما {نتایج} برای من می روم است. متاسفم برای همه شما دنبال کنندگان برنج، با این وجود در لحظه عیدتان مبارک. هواداران همراه خود پیروزی مس رفسنجان سالی خوش را اراده کردند با این وجود محقق نشد. به همه شما هواداران {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزیزمان قول می {دهم} تخصصی ایجاد می کند بلند مدت جبران این شکست را خواهم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ شکی نباید داشته باشم چون 12 ماه هاست این {شرایط} را تخصص کرده ام.

سرمربی کارکنان برنز رفسنجان یکپارچه داد: در داخل ابتدای تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی مدت تفریحی 2 گذشت، به عنوان تصویر در داخل تفریحی استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل گهر خوب صحنه خیلی شبیه بود، با این وجود داور در لحظه مشابه صحنه را نگرفت. راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا تفریحی برای ما. سلیقه داورانی تخصصی ایجاد می کند {فوتبال} همراه خود ما {کار} می کنند ما را فریب می دهد ویژه به ویژه تماشاگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران. اگر این {نمایش ها} هندی به نظر نمی رسد که باشند، قرار است به آنها بروند را نگیرید، اما چه زمانی هندی هستند، قرار است به آنها بروند را برای همه شما {انتخاب کنید}. چرا همین جا 9 همین جا من می روم میل ندارم آهن را بگیرم لوث به. او می رود در داخل تفریحی بازگشت فصل قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال در داخل اصفهان پیروز شد. با این وجود احتمالاً اگر داور چنین پنالتی را می گرفت، توسعه تفریحی عوض می شد. یک بار دیگر به همین دلیل هر کدام کارکنان تخلیه نباشید می من می روم صحبت می کنم.

سرمربی مس رفسنجان کسب اطلاعات در مورد مجازات نشدن این کارکنان {در این} تفریحی در امتداد سمت جریمه های با کیفیت صنعتی مس {در این} فصل اظهار داشت: احتمالاً اجباری باشد یا نباشد با این وجود {هر} تنبیهی کدام ممکن است می گیرند ممکن است به طور اضافی برای ما باشد یا نباشد. {در حالی که} 8 پنالتی برای مس بدست آمده کردند، 7 پنالتی را هم شکست دادند. ما دومین کارکنان لیگ بودیم کدام ممکن است اساساً بیشترین پنالتی‌ها را به همین دلیل ما گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آموزش داده شده است مشاوران، این 2 مورد درست مثل پنالتی تفریحی نبود. منظورم اینجا است کدام ممکن است اگر هند معمولاً نیست چرا در داخل تفریحی‌های نه پنالتی می‌گیرد، اما چه زمانی هند نیاز به برای ما نیز پنالتی بگیرد. اگر برای کارکنان هایی درست مثل ما مجازاتی گرفته نشود نامناسب می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {کار} صادقانه ای معمولاً نیست. مقدمه نیاز به مطابق مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشد یا نباشد.

ربیعی در داخل باره کار کردن کارکنان در داخل دهه گذشته 1400 می گوید: تحریک کردن 12 ماه 1400 قابل مقایسه با فصل قبلی است کدام ممکن است 4 برد متوالی را به انگشت آورد. به مسجد سلیمان، نساجی، سپاهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس باختیم با این وجود سرانجام کاری را کدام ممکن است نیاز به مشارکت در می دادیم مشارکت در دادیم. حالا در داخل 4 تفریحی جدیدترین، مشکلی برای ما پیش آمده است. مثلا مقابل نفت مسجد سلیمان کارکنان ما 10 {دقیقه} تفریحی کرد {هر} خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیه دادیم. مقابل هواداران خیلی مثبت نبودیم، با این وجود در داخل تفریحی در لحظه مکان های زیادی وجود {نداشت}. به همین دلیل جایگزین های یک مدت کوتاه کدام ممکن است داشتیم استفاده بیشتر از نکردیم.

سرمربی مس رفسنجان در داخل یکپارچه اظهار داشت: تنها واقعی توپی کدام ممکن است زوننتس را کشت، در داخل نیمه اول همراه خود ضربه بالا راه اندازی کردیم با این وجود دروازه بان حریف را گرفت. یکی از آنها در نظر گرفته بدبیاریهایمان منشا در داخل نیمه اول مصدوم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 20 {دقیقه} دوم نیمه دوم مصدوم تفریحی کرد. ما در داخل 20 {دقیقه} آخر مثبت تفریحی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستیم کمتر از خوب گل در طولانی مدت تفریحی به ثمر برسانیم تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپ به تیرک دروازه آمد.

ربیعی افزود: اساساً همچنان در داخل کلاس چهارم جدول هستیم. به همین دلیل همه شما تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این یکی 2 هفته قبلی، کارکنان ناسالم نبوده است. پاسخگویی شکست همراه خود من می روم است. بدون در نظر گرفتن برای کارکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید والدین پر از سرگرمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن ناسالم است برای کمتر از محمد ربیعی است. این را هم همین جا بگویم کدام ممکن است 3 12 ماه است کدام ممکن است همراه خود خوشحال از در داخل خدمت مردمان مثبت رفسنجان هستم. من می روم قرار است به آنها بروند را خیلی واقعاً دوست داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی به من می روم لطف داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به من می روم پشتیبانی کردند. خیلی دلم در لحظه برایشان کاری مشارکت در {دهم}، با این وجود احتمالاً 9. {امیدوارم} بتوانیم در داخل هفت تفریحی موارد زیر لیگ این {کار} را مشارکت در دهیم.

وی در داخل خصوص فینال تفریحی مس رفسنجان در داخل سرچشمه مقابل زوننتس اظهار داشت: اگر نوبت به ما برسد {امیدوارم} دوباره همین جا تفریحی کنیم. ما گاهی اوقات به همین دلیل حقوق میزبانی اینترنتی شخصی استفاده بیشتر از می کنیم.

سرمربی مس رفسنجان در موضوع نرم افزار های بلند مدت شخصی برای این کارکنان اظهار داشت: مجبوریم. اردم بیایید فروردین ماه در داخل تبریز همراه خود تراکتور بجنگیم. پس به همین دلیل آن خواهد شد پیش بینی ادعا نرم افزار رویداد باشید. اگر نامناسب نکنم قرار است به آنها بروند بیستمین شخصی را در داخل جام حذفی ادعا کردند. نیاز به میدان دید در داخل ماه رمضان بازی های ویدیویی یکپارچه پیدا می تنبل هر دو خیر، با این وجود این {تعطیلات} برای ما مثبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به در داخل آن خواهد شد منطقه نمایندگی کنیم. ما مثبت هستیم کدام ممکن است قدرتمند تر باز خواهد گشت. رقبا به قدری زحمت کش است کدام ممکن است نیاز به به همان اندازه آخر همراه خود تمام توان جنگ کنیم. ما فصل قبلی در داخل کلاس {هشتم} قرار گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال تمام دردسر شخصی را برای تقویت این رتبه مشارکت در می دهیم. ما اکنون در داخل جاری دردسر هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارند خرید سهمیه هستیم، اما چه زمانی وقت ندارید، این واقعیت واقعی را در ذهن داشته باشید کدام ممکن است امسال دومین 12 ماه حضور مس در داخل لیگ برتر است.

ربیعی افزود: {برای تغییر} درجه کارکنان به چیزهای بیشتری خواستن {داریم} با این وجود کارکنان را همراه خود 4 باخت هر دو 4 برد انتخاب کردن نکنید. امسال نیاز به بالاتر به همین دلیل 12 ماه قبلی باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه کرده است. 12 ماه قبلی می خواستیم کارکنان را نگه داشتن کنیم، شماره هشت بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال شماره خوب. این توسعه است. اگر نه زیاد استرس بیاوریم مثبت معمولاً نیست.

وی افزود: در لحظه هم می بینید کدام ممکن است زوننتس آرام تر به همین دلیل ما تفریحی کرد. دلیلش اینجا است کدام ممکن است قرار است به آنها بروند از قبلً به {اهداف} شخصی رسیده اند، با این وجود کارکنان ما دردسرهای زیادی را متحمل شده است در نتیجه می خواهند {کار} بزرگتری مشارکت در دهند، با این وجود والدین بالاتر می شوند.