دوره ای سازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی مشابه پرورش مار در داخل آستین است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در داخل دیدار همراه خود سفرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رؤسای تصویر‌های کشورهای اسلامی ضمن ابراز خرسندی به همین دلیل حضور در داخل ترکیبی خانوار‌ی بین المللی اسلام، ذکر شد: همراه خود آرزوی قبولی طاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادات دارید اعضای خانواده، زودرس عید سعید فطر را به دارید میهمانان گرامی، خانوار‌های خوب دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همة مسلمانان در همه جا عالم تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل خداوند متعال عالی‌ها را در داخل عید فطر برای امت اسلامی اراده کنم.

رئیس جمهور افزود: ماه مبارک رمضان ماه شناسه‌ساز برای محله اسلامی است، همراه با فروش روحِ اخلاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت محلی می شود که در پایان به التفات همگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودسازی می‌شود انسان‌ها را نسبت {به یکدیگر} مهربان‌تر می‌تدریجی. ماه رمضان پدیدآوردنده‌ی عالی شناسه ممتاز به تماس گرفتن امت اسلامی است؛ اساساً مطمئناً یکی کارکردهای اجتماعی مناسک دینی همین انسجام در داخل شناسه است. پیوندهای ایمانی قدرتمند‌ترین سبک پیوندهای پیوندی بین انسان‌هاست کدام ممکن است مؤمنین را به برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران ایمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله مسلمین را به امت اسلامی می‌بخشد.

تمایل فزاینده کودکان به رعایت شریعت اسلامی، نویددهنده دوران جدیدی به همین دلیل عظمتِ تمدنِ نوین اسلامی

رئیسی تصریح کرد: گروه به یادماندنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روبه پیشرفت مسلمانان در این کره خاکی، همراه با تمایل فزاینده کودکان به رعایت شریعت اسلامی، نویددهنده دوران جدیدی به همین دلیل عظمتِ تمدنِ نوین اسلامی به احتمال زیاد خواهد بود؛ این در داخل حالیست کدام ممکن است الگوی ظاهرفریب لیبرال دموکراسی غربی اینک را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اعتراف شخصی افسران غربی، جذابیتش را حتی در داخل غرب به همین دلیل انگشت دانش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسیونالیسم افراطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدارگرایی، به همین دلیل داخل جوامع غربی، آن خواهد شد را به مشکل می‌کشد.

رئیسی خاطر آرم کرد: {در این} {شرایط} امت اسلامی ممکن است بخواهید وحدت دارد. چون آن است قرآن کریم می‌فرماید: امت همراه خود عبودیت پروردگار اتصال بلافاصله دارد (ان هذه اُمتکم امه واحده را انتخاب کنید و انتخاب کنید أنا ربکم فاعبدون) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز‌ها خللی در داخل واحد در دسترس بودن امت راه اندازی نمی‌تدریجی.

حرکت تکفیر شدن پیاده نظام دشمنان امت اسلامی شده است

رئیس جمهور شکسته نشده داد: لذا به همین دلیل عالی سو، امت به وحدت، قوام می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل سوی اکنون نیست، وحدت را نیاز به در داخل امت در جستجو کرد. به این دلیل چه چیزی مسئول چه چیزی بود، حرکت تکفیر، کدام ممکن است به همین دلیل خون جهان اسلام ارتزاق می‌تدریجی، عالی انحراف بدیهی است به همین دلیل صراط بلافاصله وحدت امت اسلامی است. این حرکت تکفیر اینک شدن پیاده نظام دشمنان امت اسلامی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل راستای چیز خوب در مورد سلطه‌گرایانه ممکن است انگشت به مسلمان‌کشی در داخل سرزمین‌های مختلف اسلامی می‌زند.

رئیسی گفت: ملت مظلوم افغانستان 12 ماه‌هاست کدام ممکن است همراه خود مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگی انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه صاف کرده است. جمهوری اسلامی ایران بیش به همین دلیل چهل 12 ماه است کدام ممکن است مهاجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگان افغانستانی را برادرانه در داخل داخل محله شخصی میزبانی اینترنتی کرده است.

رئیس جمهور شکسته نشده داد: پیش بینی می‌سر خورد کدام ممکن است همراه خود نوک {درگیری}‌ها، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم‌آموزی زنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران افغان، توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل رفقا افغانستان را زنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج تدریجی. با این وجود اینک متأسفانه روندی کشنده ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمرکز به همین دلیل فروش ناامنی تکفیری همراه خود هدایت خارج از کشور تفسیر می‌شود کدام ممکن است نیاز دارند شعله‌ور کردن مبارزه فرقه‌ای، این موارد در داخل سرزمینی اکنون نیست به همین دلیل امت اسلامی است. به این دلیل چه چیزی مسئول چه چیزی بود جمهوری اسلامی همواره بر {مشارکت} {واقعی} همه شما گروه‌های قومی، غیر سکولار، سیاسی در داخل حکومت بلند مدت افغانستان تاکید داشته است به همان اندازه فرصت سوءاستفاده دشمنان این ملت به کمتر از برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان بعد به همین دلیل 12 ماه‌ها {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن، روی اوقات فراغت ببیند.

رئیسی نزدیک به کارنامه معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور جمهوری اسلامی در داخل درگیری با فتنه تکفیری در داخل امت اسلامی، ذکر شد: اگر مجاهدت سرداران عظیم جهان اسلام همچون شهید ابومهدی المهندس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید حاج قاسم سلیمانی نبود داعش در داخل تعداد زیادی از مکان های بین المللی ادعای حکومت می‌کرد. اینک نیز جمهوری اسلامی انگشت همکاری تمیز کردن با سوی همه شما کشورهای اسلامی دراز می‌تدریجی به همان اندازه در داخل مقابله گفتمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی همراه خود تکفیر، بصورت هم‌افزا حرکت کنیم.

غفلت هر دو آسان‌لوحی در داخل قبال نیات شوم رژیم صهیونیستی کامل کشورهای قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه جهان اسلام را خطر می‌تدریجی

رئیس جمهور افزود: به همین دلیل سوی اکنون نیست، رژیم غاصب صهیونیستی همچنان تهدیدی قابل توجه بر ضد امت اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین مظلوم رمز وحدت امت اسلامی است. اگرچه فلسطین مبتلا مهم این رژیم نوزاد‌کش است با این وجود غفلت هر دو آسان‌لوحی در داخل قبال نیات شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود‌طلبانه آن خواهد شد، کامل کشورهای قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه جهان اسلام را خطر می‌تدریجی. مَثَل کشورهایی کدام ممکن است روابط شخصی را همراه خود رژیم خونریز صهیونیستی باصطلاح دوره ای‌سازی می‌کنند همچون {کسی} است کدام ممکن است مار در داخل آستین شخصی پرورش می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {حرکت} با بیرون تردید موجب شوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غضب قریب 2 میلیارد مسلمان در این کره خاکی احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزجار آزادگان جهان را برخواهد انگیخت.

اگر از دوام کودکان مؤمن امت اسلامی نبود، صهیونیست‌ها همچون تکفیری‌ها کشورهای قلمرو را بلعیده بوده اند

رئیسی خاطر آرم کرد: رژیم صهیونیستی عالی رژیم زبون را انتخاب کنید و انتخاب کنید متزلزل است. تروریسم دولتی، نقض سیستماتیک حقوق بشر، بکارگیری سلاح‌های ممنوعه علیه افراد، فشارهای فزاینده علیه افراد قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرانه باختری، هتک حرمت مسجدالاقصی، هیچ کمکی به پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی رژیم صهیونیستی نکرده است. اگر از دوام کودکان مؤمن امت اسلامی نبود، صهیونیست‌ها نیز همچون تکفیری‌ها کشورهای قلمرو را بلعیده بوده اند. رژیمی کدام ممکن است بیش به همین دلیل ۷۰ 12 ماه است کدام ممکن است موجب ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌ثباتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگی در داخل قلمرو است اینک نیز 9 تنها واقعی نمی‌تواند شریکی برای صلح باشد یا نباشد منطقی {هر} جا پای گذارد پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی آنجا را به مخاطره می‌اندازد.

روز قدس روز همبستگی امت اسلامی، امید مظلومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز یأس رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان اسلام

رئیسی نزدیک به جایگاه روز قدس در داخل اقامت نگهداشتن مساله فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام در داخل قلمرو، تاکید کرد: روز قدس شناخته شده به عنوان میراث را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار خوب رئیس فقید انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) مساله فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام را شناخته شده به عنوان روده ها تپنده جهان اسلام، اقامت نگه داشته است. روز قدس روز همبستگی امت اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان حال، امید مظلومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز یأس رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان اسلام است. جمهوری اسلامی ایران در داخل حرکت نشان دادن کرده است روزهای زحمت کش انگشت برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفقا شخصی را رها نمی‌تدریجی.

رئیس جمهور تصریح کرد: در داخل عین جاری، جمهوری اسلامی برای تصمیم گیری در مورد این معضل عظیم در داخل سرزمین فلسطین عالی راهی که در آن رفع عادلانه، دموکراتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی فراهم کردن کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد رجوع به آرا همه شما فلسطینی‌های اصیل اعم به همین دلیل مسلمان، مسیحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یهودی برای ایجاد {سرنوشت} سیاسی ملت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی عالی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اطراف در داخل سرزمین‌های {تاریخی} فلسطین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ابتکار رئیس معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) جزو اسناد سند شده نزد گروه ملل متحد است.

رئیسی گفت: امت اسلامی {نباید} نسبت به امتیازات مهم جهان اسلام غفلت تدریجی. بیش به همین دلیل پنجاه 12 ماه پیش گروه کنوانسیون اسلامی {به درستی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {پاسخ به} جنایت شومینه‌سوزی در داخل مسجدالاقصی تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز پیش بینی می‌رود کدام ممکن است اختلافات درونی بر گروه همکاری‌های اسلامی سایه نیافکند. به بهانه اختلاف {نباید} تمیز کردن با دهان گرگ‌های درنده فرو انداخت. اختلافات را نیاز به همراه خود {گفتگو} تصمیم گیری در مورد کرد. پوشش استرس حداکثری آمریکا شکست مفتضحانه خورده است این اعتراف سخنگوی کاخ سفید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانگونه روز تحلیف ریاست جمهوری شخصی در داخل مجلس شورای اسلامی گفتن کردم جمهوری اسلامی انگشت دوستی تمیز کردن با سوی همه شما کشورهای جهان به همین دلیل جمله امت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه همسایگان شخصی دراز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت همه شما کشورهای اسلامی را به گرمی می‌فشارد. ما نیاز دارند تعامل داشتن حداکثری همراه خود جهان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} چارچوب، همسایگان، رفقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت اسلامی، میل ما را تعیین کنید می‌دهند.

تمدن‌های عظیم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر می‌توانند موقعیت بی‌نظیری در داخل فروش دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری در داخل امت اسلامی ایفا کنند

رئیسی تصریح کرد: بهبود تعاملات مردم در این کره خاکی اسلام، موقعیت بسزایی در داخل انتخاب دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحکیم روابط بین مکان های بین المللی را دارد. تمدن‌های بزرگی همچون ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر کدام ممکن است به برکت اسلام، غنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی یافته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن بشری وامدار آنهاست موقعیت بی‌نظیری در داخل فروش دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری در داخل امت اسلامی می‌تواند ایفا تدریجی.

حسین امیرعبداللهیان نیز {در این} {مراسم} پیش به همین دلیل سخنرانی رئیس جمهور نزدیک به تحریک کردن اقدامات تجاوزکارانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در داخل ایام فعلی ذکر شد: تداوم جنایات صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان پروژه ما شناخته شده به عنوان مکان های بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های اسلامی را 100 چندان می‌تدریجی.

وزیر امور خارجه همراه خود مقوله ای اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان از دوام را حیاتی ترین انتخاب معامله با تجاوزگری رژیم صهیونیستی می‌داند، افزود: در داخل عین جاری جمهوری اسلامی همراه خود تدبیر رئیس معظم انقلاب اسلامی ابتکار سیاسی برگزاری رفراندوم برای ایجاد {سرنوشت} فلسطین به انگشت همه شما ساکنان {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصیل این سرزمین را فراهم کردن کرده است.

امیرعبداللهیان گفت: امیدواریم سریع شاهد تشکیل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین واحد فلسطینی در داخل در همه جا سرزمین‌های مادری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تاریخی} فلسطینی به پایتختی قدس شریف باشیم.

ممکن است همچنین پیش به همین دلیل سخنان رئیس جمهور احمد قربانف فرستاده ترکمنستان در داخل ایران شناخته شده به عنوان مقدم‌السفرا در داخل سخنانی تصریح کرد: خداوند برکات شخصی را بر ممالک اسلامی نازل نماید به همین دلیل جمله برکات این ماه، وحدت امت اسلامی است.