دورخیز عطاران برای گیشه ۱۰۰ میلیاردی/ در داخل کرونا هم می‌توان درآمد کرد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان



ابراهیم عامریان تولید‌کننده تصاویر حرکتی سینمایی «انفرادی» به کارگردانی مسعود اطیابی کدام ممکن است به همین دلیل در حال حاضر چهارشنبه ۷ اردیبهشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ترکیبی تصاویر حرکتی‌های اکران عید فطر روانه پرده سینماها می‌شود، در داخل بررسی با خبرنگار مهر دانستن درباره {شرایط} اکران آن خواهد شد اظهار داشت: به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است ترکیبی تصاویر حرکتی‌های اکران نوروز، آنگونه کدام ممکن است پیش بینی می‌سر خورد پاسخ این است مناسبی توسط می آید انواع بینندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 رقم تخلیه در داخل گیشه، بدست آمده {نکرد}، نیاز به در داخل موعد عید فطر تصاویر حرکتی‌هایی اکران می‌شد کدام ممکن است به همان اندازه دیر نشده، گیشه سینماها را در داخل 12 ماه اخیر نجات دهند. معتقدم تصاویر حرکتی «انفرادی» با اشاره به قدرتی کدام ممکن است دارد می‌تواند به همین دلیل پس به همین دلیل {کار} بربیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکانی به گیشه‌ها بدهد.

وی دانستن درباره غیبت تصاویر حرکتی «انفرادی» در داخل ترکیبی تصاویر حرکتی‌های نوروزی به رغم استقبال سینماداران، اظهار داشت: احساسم اینجا است کدام ممکن است اکران نوروز، کمتر از به همان اندازه سه الی 4 12 ماه بلند مدت، اکران مناسبی نباید باشد. به‌ویژه کدام ممکن است فوری پس به همین دلیل {تعطیلات} نوروز ماه رمضان را {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 2 12 ماه اکنون نیست همه {تعطیلات} به طور همزمان ماه رمضان می‌شود. {در این} {شرایط} خالص است کدام ممکن است استقبال کمتری را به همین دلیل اکران سینماها شاهد باشیم. چه چیزی مسئول چه چیزی بود من خواهم کرد برای عدم فراهم کردن «انفرادی» به ترکیبی اکران نوروز همین مشکل بود.

این تولید‌کننده تخصصی ایجاد می کند 12 ماه قبلی تصاویر حرکتی «دینامیت» را همراه خود شرط اکران بی حد و مرز روانه پرده سینماها کرده بود دانستن درباره اکران «انفرادی» {تأکید کرد}: در داخل {شرایط} موجود ما تصاویر حرکتی «انفرادی» را همسو با قواعد آیین‌نامه اکران، اکران می‌کنیم. طبق {شرایط} تصمیم گیری‌شده در داخل آیین‌نامه هم این تصاویر حرکتی می‌تواند به همان اندازه ۱۲ هفته اکران در داخل سرگروه داشته باشد یا نباشد. دلیل چه چیزی مسئول چه چیزی بود طبیعتاً این تصاویر حرکتی {شرایط} تصاویر حرکتی «دینامیت» را برای شکسته نشده اکران نخواهد داشت. در داخل عین جاری معتقدم بد نباید باشد کدام ممکن است تغییراتی در داخل آیین‌نامه اعمال شود. به نظر می رسید ابزار‌ریزان اکران به تصاویر حرکتی‌های مختلف {نباید} مشابه باشد یا نباشد.

وی روشن سازی داد: آخر منصفانه تصاویر حرکتی پتانسیل تخلیه بیشتری را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعتاً نیاز به زمان بیشتری اکران شود. اینکه مقررات سقف ۱۲ هفته اکران برای کل شما تصاویر حرکتی‌ها اعمال شود، چه برای فیلمی کدام ممکن است ۱۰۰ میلیون می‌فروشد، چه برای فیلمی کدام ممکن است ۱۰۰ میلیارد می‌فروشد، طبیعتاً مناسب نباید باشد. فیلمی کدام ممکن است دارد همراه خود تخلیه فوق العاده به همه چیز سینما پشتیبانی می‌تنبل، چرا نیاز به در داخل نتیجه نهایی تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً به عنوان یک نتیجه رهنمودهای قانونی طراحی شده، به همین دلیل اکران جدا گذاشته شود؟

عامریان همراه خود انتقاد به همین دلیل مسئولان بخش اکران شکسته نشده داد: واقعیت واقعی اینجا است کدام ممکن است زمان اکران تصاویر حرکتی «دینامیت» هم به ما این وعده را دادند کدام ممکن است به همان اندازه روزی کدام ممکن است تصاویر حرکتی تخلیه داشته باشد یا نباشد می‌تواند اکران شخصی را شکسته نشده دهد، دلیل چه چیزی مسئول چه چیزی بود هم در داخل {شرایط} کرونایی تن به اکران دادیم، با این وجود به طور همزمان ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل شرایطی کدام ممکن است تصاویر حرکتی همچنان هفته‌ای 2 میلیارد تومان تخلیه داشت، آن خواهد شد را به همین دلیل اکران زیرین کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق خوبی نبود. اگر اکران «دینامیت» در داخل ایام نوروز شکسته نشده داشت، به همین دلیل کل شما تصاویر حرکتی‌های اکران نوروز می‌توانست تخلیه بیشتری داشته باشد یا نباشد.

این تولید‌کننده دانستن درباره فرصت بهره مندی از قابلیت {تبلیغات} تلویزیونی هم اظهار داشت: صداوسیما زمان اکران «دینامیت» هیچ تبلیغی به ما نداد. تصاویر حرکتی «انفرادی» را هم ادامه دارد ندیده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش فرض بعد به همین دلیل بازبینی ادعا تذکر کنند کدام ممکن است خواه یا نه می‌توانیم برای این تصاویر حرکتی تیزر تبلیغاتی داشته باشیم هر دو خیر.

عامریان دانستن درباره فرصت سوددهی برای تصاویر حرکتی‌های در داخل جاری اکران در داخل {شرایط} کرونایی هم مقوله ای کرد: اوایل کرونا {شرایط} کاملاً متفاوت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} {کسی} جرأت اکران تصاویر حرکتی خودش را {نداشت}. خیلی تصاویر حرکتی‌ها هم در داخل آن خواهد شد مقطع به‌{واسطه} اکران، متضرر شدند. {آرام}‌{آرام} با این وجود {شرایط} تنظیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد به سینماها آمدند. هم افراد رعایت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم پروتکل‌ها در داخل سینماها به خوبی رعایت می‌شد. {در این} {شرایط} فیلمی کدام ممکن است رمز و راز آن خواهد شد را رفیق داشته باشد یا نباشد، حتماً به خوبی دیده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکران آن خواهد شد نتیجه در {بازگشت} سرمایه هم می‌شود. به همین دلیل این منظر نمی‌توان اظهار داشت کرونا باعث شده است تصاویر حرکتی‌ها ضرر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به درآمد نرسند. در میان این تصاویر حرکتی حتی منصفانه 12 ماه اکنون نیست کدام ممکن است خبری به همین دلیل کرونا نباید باشد هم نمی‌توانند تخلیه داشته باشند.

وی دانستن درباره پیش‌سوراخ بینی شخصی به همین دلیل تخلیه «انفرادی» هم {تأکید کرد}: آخر این تصاویر حرکتی رضا عطاران را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این حال می‌توان به جرأت اظهار داشت افراد پس به همین دلیل 12 ماه‌ها می‌توانند منصفانه کمدی-اکشن فوق العاده را در داخل سینماها تماشا کنند. روزی تصاویر حرکتی‌های اکشن جمشید هاشم‌پور می‌فروخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی تصاویر حرکتی‌های کمدی؛ حالا با این وجود مختلط به همین دلیل فضای کمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکشن را در داخل منصفانه تصاویر حرکتی شاهد هستیم کدام ممکن است می‌تواند رشد کردن اتفاقی اخیر برای سینمای ایران شود. به همین دلیل این منظر پیش بینی اتفاق درخشانی برای این تصاویر حرکتی در داخل گیشه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به بهبود هزینه بلیت سینماها، در نظر گرفته شده می‌کنم «انفرادی‌» راهی پیدا کند فروشی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را در داخل گیشه سند تنبل.