دلیل اقتصادی برای کشت نیشکر کشاورزان گلستانی وجود ندارد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانعلی قلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر او گفت: چغندر یکی از محصولاتی است که در تابستان کشت می شود اما به دلیل اقتصادی بودن سرگرم کننده از نظر مصرف آب در استان گلستان در پاییز کاشت و در اواخر بهار برداشت می شود.

اتاق پست کشاورز در خصوص کشت شکر در استان افزود: به دلیل اینکه کشاورز تجربه کافی در تحویل محصول به کارخانه ندارد، به دلیل شرایطی، عملکرد کاهش می یابد.

وی تصریح کرد: درصد زمین چغندر و عیار مورد نظر در قرارداد باید توسط کشاورز کاملاً رعایت شود و در صورت عدم رعایت درصد عیار مورد نیاز شرکت، قیمت شکر کاهش می یابد.

ایمانی می گوید: کشت چغندر باعث تناوب زراعی می شود و این یک مزیت است، اما کاشت چغندر در پاییز یکی از گیاهان پر آب است و به سه تا پنج بار آبیاری در فصل نیاز دارد.- بهار.

اتاق پست این کشاورز تصریح کرد: چغندرقند که در فصل پاییز کشت می شود از بارندگی استفاده می کند و در اوایل بهار برداشت می شود و گیاهی کم آب است.

وی ادامه داد: کشت چغندر خوراکی تا تیرماه ادامه دارد و استان ما در فصل بهار بارندگی مناسبی ندارد. مجبور شد برای چندین بار آبیاری آن، محصول چغندرقند یکی از گیاهان آبرسان محسوب می شود.

باور وی با بیان اینکه چغندرقند می تواند باعث ایجاد و شیوع برخی بیماری ها در استان شود، گفت: در سال های اخیر شاهد بوده ایم کشاورزان گلستانی سالانه 10 تا 15 هکتار چغندرقند می کارند و سال بعد این کار را انجام نمی دهد. حتی یک هکتار هم کشت کنیم. این چیزی است که می گوید. «هیچ دلیل اقتصادی برای کشت شکر در گلستان وجود ندارد.

اتاق پست کشاورز گفت: به دلایل مختلفی از جمله پولی که خرج می کنید حمل و نقل و کاهش بهره وری، مزرعه دار او به هدف خود یعنی کشت چغندر نمی رسد و آن را رها می کند.