دلار توافقی 31450 تومان – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش پرس از مهر، دلار امروز در بازار توافقی با قیمت 31 هزار و 459 تومان، در بازار هرات 32 هزار و 530 تومان و در سلیمانیه 32 هزار و 950 تومان و دلار به فروش رسید. فروخته شد. به قیمت 27169 تومان در سامانه نیما در سامانه سنا با قیمت 27416 تومان صادر و خریداری شد.

یورو در سامانه نیما 27 هزار و 65 تومان و در سامانه سنا 27 هزار و 310 تومان است.