دفاع از متهم اصلی در 14 اتهام – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز دوشنبه، اظهارات و شکایت وکیل یگانه شاکی این پرونده در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفت و سپس نماینده اداره کل بازرسی کل استان مشکل را فاش کرد. تبر درباره گزارش این سازمان از جرایم انجام شده در شهرداری ارومیه.

در ادامه جلسه متهم بدوی به دادگاه تجدیدنظر رفت و بنا به دستور دادگاه به دفاع پرداخت و با توجه به چهارده ادعای مندرج در متن شکایت در حضوری به دفاع از خود پرداخت. رئیس دادگاه و نماینده دادسرا و وکیل و دیگر متهمان این پرونده.

از نکات قابل توجه این دادگاه تذکر معاون دادستان کل کشور در مرکز استان به متهمان اصلی به عنوان نمایندگان دادسرا بود. پرسیدن ایشان فرمودند نتیجه ای که فرمودید و پذیرفتید، قبولی زمین 4 برای مفسده و برای اجرای منکر است. نصب صرف دریافت وجه از متهم کافی است و روشی که متهم بعداً هزینه می‌کند، مدرسه یا مسجد یا کار دیگری در آن مکان می‌سازد، و مهم رشوه گرفتن است. که مهم و شایسته تعریف جرم است و جنبه کیفری دارد و به همین دلیل اکنون در جایگاه متهم قرار گرفته است. شناسه.

همچنین در سایر مواردی که متهم برای دفاع از خود پرونده ارائه می کرد، با پاسخ قاطع و قانونی، مستند و مستدل معاون دادستان و توضیحات و توضیحات تکمیلی مواجه شد. سلام با دلیل و مدارکی که ارائه کرد لازم بود. همچنین معاون دادستان ارومیه چندین بار به اظهارات متهم پاسخ داد و برای شفاف سازی افکار عمومی و دادگاه محترم به اعتراض پاسخ داد.