دریافت بیش از 28000 نامه از مردم کرمانشاه – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانحجت الاسلام عبدالله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون بیش از ۲۸ هزار نامه در خصوص مسائل جمعیتی استان و کرمانشاه از رئیس جمهور دریافت شده است.

وی افزود: به دلیل نصب سامانه مردمی سامد درخواست ها، پیشنهادات، مشکلات و نظرات مردم استان به صورت الکترونیکی از طریق شماره 111 دریافت می شود، بنابراین یک هزار و 126 کاربر در دو نوبت صبح و عصر درخواست های مردم را دریافت و جمع آوری می کنند. آن را بیاورید او انجام می دهد.

مدیرکل هیأت نظارت تصریح کرد: اگرچه نامه باید به صورت الکترونیکی دریافت شود، اما نامه درخواست عمومی که مستقیماً به نماینده ما تحویل داده می شود نیز پذیرفته می شود.