درخواست مشمول بیمه تکمیلی کارکنان آموزشی و بازنشسته – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسکندری در نامه ای به یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت کار دولت را یکی از دغدغه ها و مطالبات بازنشستگان عادی عنوان کرد و نوشت: تفاهم نامه بیمه تکمیلی. برای برخورد با مفاخر فرهنگی با شرکت بیمه دانا جهت ارتقای خدمات این قشر عزیز و آموختن این موضوع، یکی از سخت ترین مطالبات بازنشستگان محترم در صندوق بازنشستگی به ویژه بازنشستگان عزیز و تحصیلکرده را یادآور می شود. در سال های اخیر اجرای ماده 15 قانون خدمات کشوری مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی به اجرای تفاهم نامه های الحاقی در خصوص درمان بازنشستگان و خانواده آنها با تفاهم نامه های الحاقی برای رفتار با کارکنان بوده است. از آن بدن

وی سپس با بیان نتایج نظرسنجی از مستمری های تحت پوشش صندوق در ماه های اخیر، گفت: بر اساس بررسی هفتگی این صندوق، بیش از 40 درصد بازنشستگان به مراقبت و بیمه تجهیزات مرتبط تمایل دارند. کار.

اسکندری همچنین بیان کرد: وزارت محترم با اعمال ماده 15 این قانون و با در نظر گرفتن الزامات بازنشستگان محترم فرهنگی تمهیدات لازم را در این خصوص انجام خواهند داد. از نظر اقتصادی بازنشستگان عزیز فرهنگی به این بیمه خدمات تکمیلی ارائه کردند.

مدیرکل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: در صورت تحقق این مهم علاوه بر رضایتمندی بازنشستگان از خدمات مددکاری سلامت، امکان دریافت خدمات با تذکر به اداره اشتغال نیز وجود دارد.

اسکندری در پایان نامه خود اعلام کرد: در صورت موافقت وزارت آموزش و پرورش با تقویت بیمه تکمیلی کارگران و بازنشستگان، با ارائه طرحی به هیات مدیره صندوق بازنشستگی، راهکار قانونی برای کمک مالی در نظر گرفته شود.

در حال حاضر بیش از 2 میلیون نفر از بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنها که اکثر آنها بازنشسته شده اند مشمول طرح جبران خسارت عدم اجرای اصل 85 قانون اساسی، قانون حاکم بر فواید عمومی توسط دستگاه های اجرایی هستند. پس انداز. هزینه این پروژه از محل منابع صندوق تامین می شود.