دربی داو فشار به انگشتان پا کرده است / تسلیم نمی شویم – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، رامین رضاییان پس به همین دلیل دیدار عالی بر عالی پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال در داخل هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} لیگ برتر ذکر شد: این یکی در میان زیباترین دربی هاست. این چیز خوب در مورد {فوتبال} است. ممکن است علاوه بر این روزی کدام ممکن است به همین دلیل جایگزین استفاده بیشتر از نکنید، عالی توپ به انگشت آورید. عملکرد به همین دلیل جذبی کدام ممکن است باعث شد استقلال تقصیر {کسی} نبود. پرسپولیس با کیفیت بالا تفریحی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی تبریک می گویم. توپ را گرفتیم با این وجود یک چیز به همین دلیل قطعا ارزش آن را دارد پرسپولیس کم {نکرد}.

مدافع پرسپولیس تاکید کرد: به استقلال سلامتی می کنم. عالی عامل درست در این لحظه در داخل {فوتبال} به توجه نمی خورد. قاضی خواهد شد بالاتر توییت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد {درگیری} راه اندازی نمی شد. او می رود برای ما 80-20 ضربه نزد. ما دنبال بهانه نیستیم. این {فوتبال} سیگنال توسعه است. همراه خود توانایی پیش می رویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحت نخواهیم شد.

رضاییان کسب اطلاعات در مورد {درگیری} یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس همراه خود داور ذکر شد: من می روم آقای یحیی را می گیرم. این توییت های کودک نوپا باعث این موارد می تواند باشد. ما گزینه جایگزین برای می توانید داشته باشید می شویم. تعویض احتمالاً همراه خود {سرعت} بیشتری مشارکت در شود. آقا یحیی به همین دلیل اینکه ما 10 ساله هستیم آزرده است. این هم بخشی به همین دلیل {فوتبال} است.

مدافع پرسپولیس کسب اطلاعات در مورد احتمالات این گروه برای قهرمانی نیز ذکر شد: همراه خود جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل {تلاش می کنیم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید می جنگیم. باقیمانده اش انگشت خداست این {فوتبال} را تبریک می گویم.