ددلیفت با پای صاف

ساعد هالتر ایستاده از پشت

ساعد هالتر ایستاده از پشت

2019-06-15

تمرین ددلیفت

تمرین ددلیفت

2019-06-15

ددلیفت با پای صاف

آناتومی بدن ( عضله همسترینگ )
آناتومی بدن ( عضله همسترینگ )
 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضله همسترینگ
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیک : ترکیبی
 • وسایل مورد نیاز : هالتر
 • سطح تمرین : متوسط
 • عضلات فرعی درگیر در این تمرین : شکم ، عضله دور کننده ، ساق پا ، ماهیچه سرین ، لاتیسیموس ، عضله پشتی کوچک ، ران پا ، عضله ذوزنقه ای ، عضله پشتی بزرگ
 • نوع نیرو : مفصلی ( دو طرفه )

نحوه انجام حرکت ددلیفت با پای صاف :

 1. صاف بایستید و پاهای خود را هم عرض لگن باز کنید. هالتر را در دستان خود بگیرید.
 2. مفصل ران را به سمت عقب داده و تا زمانی که نیم تنه شما موازی با سطح زمین شود ، به سمت جلو خم شوید.
 3. عرض دستانتان باید هم اندازه عرض شانه باشد و با هر دو دست میله هالتر را محکم بگیرید.
 4. اطمینان حاصل کنید که ستون فقرات شما در حالت خنثی ، ساق پا به صورت عمودی و مفصل ران تقریبا هم ارتفاع شانه هایتان باشد.
 5. با ایجاد کشش در زانو و مفصل ران ، هالتر را بلند کرده و مطمئن شوید که میله هالتر در خط صافی قرار داشته باشد.
 6. زمانی که مفصل ران خود را قفل کردید ، عکس حرکت را با فشار وارد کردن به مفصل ران و به سمت جلو خم شدن ، انجام دهید.
 7. هالتر را به نقطه اولیه برگردانید و تا جایی که می توانید تمرین ددلیفت با پای صاف را تکرار کنید.
آناتومی بدن در حرکت ددلیفت با پای صاف
آناتومی بدن در حرکت ددلیفت با پای صاف

نکات کلیدی :

 • سبک تمرین ددلیفت با پای صاف همانند تمرین ددلیفت است ، با این تفاوت که مفصل ران پا بالاتر و ساق پا به صورت عمودی است. ارتفاع شانه و مفصل ران پا در این تمرین باید تقریبا در یک سطح باشد.
 • در حین بلند کردن هالتر ، مراقب باشید که هالتر به سمت دیگر حرکت نکند. می توانید هالتر را روی زمین و یا روی شی بگذارید.
 • زانو های خود را منعطف نگه دارید و اطمینان حاصل کنید که حرکت به طور عمده در مفصل ران شما رخ می دهد. ستون فقرات شما در حین حرکت نباید تکان بخورد و پشت شما قوس دار شود.
 • می توانید سر خود را هم به صورت خنثی نگه دارید و هم به سمت جلو نگاه کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که انگشت شصت شما دور میله هالتر قرار گیرد. تا جایی که می توانید میله را محکم فشار دهید.
 • اطمینان حاصل کنید که آرنج شما قفل شود و ماهیچه سه سر را بیش از حد خم نکنید.
آموزش اجرای صحیح ددلیفت

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت ران و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید