داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان این پیروزی را فراموش نکرده اندبه گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} رقبا های لیگ برتر {فوتبال} به همین دلیل ساعت 15 همراه خود سه دیدار متوالی پیگیری شد کدام ممکن است به همین دلیل کل شما مهمتر زومبل اصفهان سودآور شد همراه خود منصفانه گل به همین دلیل سد میزبان شخصی مس رفسنجان بگذرد.

مهدی تارتار کدام ممکن است پیش به همین دلیل این شناخته شده به عنوان سرمربی سابق زومبل آماده شدن برای ریختن قرار داشت، سومین پیروزی متوالی تیمش را جشن گرفت.

دیدار 2 گروه کلان شهر {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نساجی مازندران تک به تک منجر به به همان اندازه شاگردان داود سیدعباسی چشم انتظار دیدار موارد زیر مراقبت از قلمرو پاییزه باشند.

نفت مسجد سلیمان همراه خود دنبال کنندگان او می رود منصفانه {امتیاز} با بیرون گل به کف دست آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کلاس {پانزدهم} جدول باقی ماند.

{نتایج} این سه دیدار به رئوس مطالب {زیر} است:

* a 0 مس رفسنجان – ذوب آهن منصفانه اصفهان
گل: سعید باقرپسند (70) برای آهن

* نفت مسجد سلیمان a 0 – هوادار تهران a 0

* شهرخودرو مشهد منصفانه – نساجی مازندران منصفانه
گل ها: مسعود شجاعی (67 – پنالتی) برای مواد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی طاهران (74) کلان شهر خودرو