خشکسالی رودخانه قزل اوزن در طارم و مرگ ماهی ها – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگاران مهر، غزل اوزن زیبا و سرزنده که از مرز کوه های چهل چشمه کردستان زندگی می بخشد، جاده ای طولانی و پرپیچ و خم است که از استان های کردستان، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل و در نهایت پس از عبور از مرز 70 عبور می کند. کیلومتری جاده در استان طارم استان زنجان در شمالی ترین نقطه کشور به سد منجیل و سپس به دریای خزر منتهی می شود. در تابستان گرم و خشکی چندین ماهه رودخانه در تابستان به زندگی پایان داده است. در این رودخانه حیوانات متنوعی وجود دارد.

انواع حیواناتی که در کشور و حتی جهان کمیاب هستند. در این مدت کوتاه می میرند و اگر چند سال دیگر این روند ادامه پیدا کند، متاسفانه شاهد مرگ محیط زیست در این رودخانه مهم ایران خواهیم بود.

بنابراین، احیای محیط زیست، حیات وحش و محیط زیست این رودخانه مهم در ایران ضروری است. در سطح ملی، مسئولان کشور باید برای تامین آب پایدار و جریان پایدار زندگی در این رودخانه چاره‌اندیشی کنند. به طوری که سالانه شاهد مرگ هزاران آبزی مختلف و خطرات زیست محیطی در آنها نباشیم.