خرید 62 هزار تن گندم سالم از کشاورزان اردبیلی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، علی نوبخت ظهر یکشنبه در جلسه کمیته مدیریت بازار استان اظهار داشت: خرید گندم سالم در مغازه ها از 17 خردادماه در استان آغاز شد و 62 هزار تن گندم از استان خریداری شد. کشاورزان تا به امروز

وی ارزش گندم خریداری شده را 866 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 42 مرکز اعم از مسکن و سیلوهای اختصاصی و مستقیم از هر نظر برای خرید گندم در استان اردبیل تجهیز و حتما خرید می کنند.

مدیرکل اداره برنج و تجارت استان اردبیل تصریح کرد: قیمت گندم خریداری شده توسط کشاورزان در سه منطقه هدف با کمک، بودجه و شرکت خدمات بازرگانی قابل دریافت است که در استان اردبیل از این موارد است. سه نقطه به ارزش 7500 میلیارد ریال. دستمزد کشاورزان ..

نوبخت با بیان اینکه هزینه خرید تضمینی در سال جاری نسبت به سال زراعی گذشته افزایش یافته است، گفت: امسال با خرید و نوشتن اطلاعات در سامانه پهنه بندی اطلاعات کشت کشاورز، قیمت غلات خریداری شده منتقل می شود. بلافاصله به کشاورز حساب.

وی افزود: برآورد می شود امسال 130 هزار تن از گندم کاران استان خریداری شود تا 10 هزار و 500 تن در هر کیلوگرم و هزار تن در هر کیلوگرم به عنوان مشوق کشاورزان تضمین شود.

مدیرکل اداره برنج و تجارت استان اردبیل گفت: کشاورزان قصد تولید گندم و کلزا اطلاعات خود را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کنند تا مشکلی برای خرید پیش نیاید.