خرید 50 تن زرشک از 10 شرکت تعاونی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانسید حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خرید توافقی زرشک از مدتی پیش توسط 10 شرکت تعاونی و اتحادیه در پنج شهرستان استان آغاز شد و تاکنون حدود 50 تن زرشک تازه از کشاورزان خریداری شده است. “

وی افزود: برای اطمینان خاطر کشاورزان در این زمینه تعدادی از شرکت های تعاونی روستایی در پنج شهرستان استان که بیشترین زرشک را دارند در قرارداد گذشته اقدام به خرید زرشک کرده اند.

وی با بیان اینکه با این کار اگر قیمت زرشک پایین بیاید کشاورز ضرر نمی کند، گفت: قیمت زرشک خریداری شده بستگی به کیفیت محصول و قیمت منصفانه و مناسب دارد.

وی ادامه داد: بر اساس کیفیت زرشک، قیمت خرید آن در شهرهای مختلف متفاوت است و با توجه به ارزش افزوده زرشک خشک، اکثر کشاورزان در سال های اخیر با کمک دولت کلینیک ساختند. ، بیشتر از زرشک او بخرید. آنها نمی فروشند.

رضوی گفت: صاحبان خردی که زرشک های کوچک حدود یک تن دارند، آن را می فروشند و تعاونی های روستایی آن را به میادین میوه و تره بار در سایر استان ها عرضه می کنند.

وی افزود: اگر زرشک خریداری شده از کشاورزان به فروش نرسد شرکت تعاونی روستایی آن را خشک می کند.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: تاکنون زرشک خریداری شده از کشاورزان استان در میادین میوه و تره بار در استان های همدان، فارس، تهران و خراسان رضوی برای فروش عرضه شده است.

رضوی با بیان اینکه زرشک تازه پس از برداشت باید در اسرع وقت به فروش برسد، ادامه داد: کشاورزان و تعاونی های روستایی در سال های اخیر با توجه به تقاضای خوبی که برای آن در شهریور ماه ایجاد شده، اقدام به فروش زرشک خشک کرده اند.

وی افزود: با وجود اینکه پیشنهاد تامین اعتبار به تعاونی های روستایی برای خرید محصول زرشک کشاورزان استان مطرح شد، گویی محصول از کشاورزان در بازار خریداری نمی شود.از تعاونی، تعاون روستایی شرکت بخشی از پول را می دهد و بعد از فروش زرشک بقیه را می دهد.