خروج محسن رضایی از کمیسیون اقتصاد دولت به روایت معاون وزیر اقتصاد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


خروج محسن رضایی از کمیسیون اقتصاد دولت به روایت معاون وزیر اقتصاد

سید محمد هادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: خروج محسن رضایی از کمیسیون اقتصاد دولت، دلیل خاصی نداشت البته به شکلی رسانه‌ای شد که شائبه اختلاف به وجود آمد ولی واقعا چنین چیزی نبود.