خدمات توسعه ایرانیان در ما – اخبار | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل باقری فرد در حاشیه سفر به شهر مقدس قم با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای هزار و 500 دانشجوی ایرانی در رشته های مختلف در سراسر کشور تحصیل می کنند، گفت: وزارت بهداشت با توجه به بروز بحران در این کشور سامانه های بگذارید سردرگمی و سردرگمی زیادی وجود داشته باشد.

وی افزود: سامانه حمل و نقل و انتقالات دانشجویان خارج از کشور در قسمت خدمات آموزشی پایگاه وزارت بهداشت باید گرفته شود و دانشجویانی که دارند به کشور برگردند، می توانند در این سامانه ثبت نام و مدارک لازم را بارگذاری کنند.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: پس از ثبت درخواست کمیته های تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست این دانشجویان را بررسی و نتایج را به آنها اعلام کرد.