خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان | Mehr News Agency


همدان_ همراه خود ایجاد ۲۲ ناخوشایند بستری اخیر نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعی تحت تأثیر کرونا، شمار مبتلایان بستری در داخل بیمارستان های استان همدان به ۱۸۶ نفر رسید.

به گزراش خبرنگار مهر، انواع مراجعان سرپایی به اورژانس بیمارستان‌های استان همراه خود {علائم} تنفسی نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعی کرونا در داخل ۲۴ ساعت قبلی منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۶ مورد {بوده است}.

آمار تفکیکی بیماران کرونایی در استان همدان