«حیدرعلی بالو» سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان.به گزارش خبرگزاری مهر، «حیدرعلی بالوبا حکم بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.

دکتر. حیدرعلی بالو فوق تخصص گوارش و عضو هیأت علمی دانشگاه، پیش از این ریاست بیمارستان 31 خرداد منجیل، مدیر اورژانس مرکز آموزشی درمانی رازی رشت، مدیر هیأت اداری درمانگاه فوق تخصصی بعث رشت، رئیس بیمارستان 31 خرداد منجیل مدیریت نظارت و تایید امور پزشکی دانشگاه، مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران.

قبل از او، دکتر ارسلان سالاری این وظیفه را بر عهده داشت.