حوادث تروریستی وحدت مردم ایران را از بین نمی برد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر ، یکی از علمای اهل سنت خراسان شمالی در حادثه تروریستی حرم حضرت. شاهچراغ (آ) محکوم

در این بیانیه آمده است؛

ما علمای اهل سنت خراسان شمالی از سران امت های کفر و سرافراز علی هستیم ویژه ما رژیم جعلی غاصب اسرائیل، آمریکای خبیث و مزدوران دیگر را که از طریق رسانه های خودفروخته در صدد ایجاد بی ثباتی و برهم زدن امنیت ملی ایران هستند، برملا می کنیم که هموطنان عزیزمان در این راه شهید خواهند شد. مکان مقدس. احمد بن موسی (ره. در مورد آنها) در شیراز به دست گروه های تروریستی تکفیری نه تنها وحدت مردم این کشور را از بین نمی برد، بلکه ما را در پیشبرد راه خدا و پیروی از منویات امام راحل و مقام معظم رهبری استوارتر و استوارتر می کند.