{حمله} انقلابیون یمنی به فرودگاه جده – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عربی به همین دلیل {حمله} فعلی انقلابیون یمنی به عربستان سعودی خبر دادند. طبق گزارش‌ها، پهپادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشک‌های نظامی یمن دقایقی پیش زیرساخت‌های مقرون به صرفه، ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری رژیم سعودی را عملکرد قرار دادند.

یکی در همه این امکانات فرودگاه جده است. به آگاه دارایی ها عربی، پاکسازی جده موارد اکنون نیست عملکرد حمله ها انصارالله به عربستان سعودی قرار گرفته است.

در داخل همین جاری سخنگوی نظامی یمن به همان اندازه ساعاتی اکنون نیست به همین دلیل دومین عملیات عظیم ارتش در داخل ناخوشایند عربستان گزارش می دهد.

سخنگوی نظامی یمن نیز بعدازظهر در امروز به همین دلیل برگزاری دومین عملیات برای ضرب و شتم محاصره خبر داد.