حمایت دانش بنیان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانالهام آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حزب اطلاعات برای اولین بار از ابتدای مجلس یازدهم تشکیل شد.

وی افزود: با فرض اینکه حمایت مردمی مبتنی بر معرفت دغدغه رهبر معظم انقلاب باشد و در سال جاری تولید شود. این حزب که دانش محور نامیده می شود، اشتغال زایی است، اکنون فعال تر و فعال تر است.

رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی از تصویب قانون سفرهای دانش بنیان در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی می گوید: کمبود نیروی کار را رفع و آیین نامه آن را تصویب کنید. .

آزاد با بیان اینکه اجرای این قانون بدون شک در حمایت از شرکت های دانش بنیان موفق خواهد بود، افزود: شرکت های دانش بنیان و فن آوری یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است و تقویت و رفع نقاط ضعف، حمایت و توسعه کمی و کیفی آن کمک شایانی به اقتصاد دانش بنیان خواهد کرد.

نمایندگان مردم نایین و خور و بیابانک به پرسشنامه اسلامی گفت: بدون تردید نقش پرسشنامه اسلامی در این حوزه بی تاثیر است و امید است با حمایت دولت سیزدهم شعار امسال محقق شود.