حمایت ایران از توافق آتش بس در یمن – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر مجید تخت پیشبینی آیندهسفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز سه شنبه در نشست شورای امنیت محلی درباره حمایت از کودکان در برابر درگیری های مسلحانه گفت: قوانین بین المللی در مورد افراد هویتی از طرف های درگیری مسلحانه می خواهد که اقدامات لازم را برای حمایت از غیرنظامیان به ویژه کودکان انجام دهند. در جریان درگیری مسلحانه با این حال، کودکان در معرض بسیاری از تخلفات جدی هستند.

یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران افزود: در این میان، کودکان پناهنده، آواره داخلی یا بدون تابعیت در نتیجه درگیری ممکن است در معرض تخلفات شدید و سایر سوء استفاده‌ها از جمله قرار گیرند. گرفتنخشونت جنسی، قاچاق انسان و زندان در جریان درگیری های مسلحانه.

تخت خواب پیشبینی آینده در مورد گزارش دبیرکل جدید سازمان ملل درباره وضعیت کودکانی که با اسلحه می جنگند، وی گفت که طبق آخرین گزارش دبیرکل، کودکان تا سال 2021 همچنان با آزار جدی مواجه هستند. بیشتر آنها کودک آزاری و بی توجهی می کنند، گرفتن و سوء استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی و همچنین ممانعت از دسترسی به انسان.

وی همچنین وضعیت نقض حقوق کودکان در منطقه از جمله افغانستان، یمن و فلسطین را مورد تاکید قرار داد و گفت: در افغانستان، سازمان ملل موارد نقض جدی 2430 کودک را گزارش خواهد کرد. خشونت , آدم ربایی, عضو گرفتنتشدید حملات به مدارس به ویژه مدارس دخترانه و ارعاب کارکنان آن.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: طالبان باید به همه کودکان از جمله دختران اجازه دهند به مکتب بروند. ایران همسایه افغانستان است و میزبان میلیون ها نفر است پناهجویان افغان ها از جمله کودکان خدمات اولیه و اولیه مانند آموزش و بهداشت را به کودکان افغان مقیم ایران ارائه کرده اند.

تخت خواب پیشبینی آینده وی در رابطه با یمن گفت: سازمان ملل تا سال 2021، 2748 مورد بدرفتاری جدی با 800 کودک یمنی از جمله بسیاری از کودکان مرده و معلول را ثبت کرده است.

وی تاکید کرد: ایران از توافق آتش بس در یمن برای پایان دادن به رنج مردم از جمله کودکان حمایت می کند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد به جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان فلسطینی اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی به هماهنگی‌ها ادامه می‌دهد. بدن و نقض آشکار حقوق کودکان در خاورمیانه ادامه دارد. در سال 2021، سازمان ملل متحد 2934 مورد سوء استفاده جدی از 1208 کودک فلسطینی را در فلسطین اشغالی و نوار غزه ثبت کرد.

تخت خواب پیشبینی آینده وی افزود: بر اساس گزارش سازمان ملل، رژیم اسرائیل در سال 2021، 86 کودک فلسطینی را به قتل رساند و 637 کودک فلسطینی را به زندان انداخت که 85 نفر از آنها توسط نهادهای دولتی اسرائیل شکنجه شدند و رویه قضایی را زیر پا گذاشتند. خشونت فیزیکی.

وی گفت: علاوه بر این، سازمان ملل نیز حمله به 22 مدرسه توسط دولت اسرائیل را تایید کرده است. این جنایات مصداق بارز جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت هستند و عاملان آن باید به دست عدالت سپرده شوند.

نماینده ایران در سازمان ملل متحد بر لزوم پایان دادن به درگیری‌های جاری، جلوگیری از تکرار آن و اطمینان از رعایت کامل و مؤثر طرف‌های مخالف حقوق بین‌الملل بشریت، تنها چیزی است که برای حمایت از کودکان در برابر درگیری‌های مسلحانه نیاز است.

تخت خواب پیشبینی آینده وی ادامه داد: علاوه بر این باید به ریشه های درگیری پرداخت. بچه ها را چند بار وارد درگیری کردند دیا حمایت مالی از خانواده‌اش و مسائلی مانند فقر، کمبود آموزش و فرصت‌های شغلی با کیفیت، مجازات‌های غیرقانونی و موانع اقتصادی همچنان پابرجاست.

او از دبیرکل خواست تا ارزیابی از علل اصلی درگیری را با تمرکز بر تأثیر منفی یک جمله بر حمایت از کودکان در چنین شرایطی ارائه دهد.