حساسِ چیز خوب در مورد اقامت خوب مربی – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها – علی یگانه نسب: عصر یکی از آنها در نظر گرفته روزهای ماه رمضان ۱۴۰۱، موعد اظهار داشت‌وگو همراه خود یکی از آنها در نظر گرفته مربی‌های کلان شهر اصفهان است. معلمی کدام ممکن است رویکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز و راز آماده سازی او می رود کاملاً متفاوت به همین دلیل دیگران است؛ حسین جباری، سرپرست دانشکده جوانان دارای {آسیب} تخیل و پیش بینی شهید احمد سامانی. برای جستجو کردن وقت مصاحبه، ساعت ورزش دانشکده را نیاز به صورتحساب بگیریم؛ او می رود به طور منظم صبح به همان اندازه {ظهر} را نگران دانشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا، همراه خود گذر چند قبلی ساعته به همین دلیل اتمام {کار} دانشکده، روایتگر {داستان} اقامت شخصی ممکن است.

انتهای سبز گلف دانشکده، به ۱۰ – ۱۲ پله وارد کنید محل کار سرپرست منتهی می‌شود؛ آقای جباری مشغول کنار هم قرار دادن کردن معامله بسته‌های دانشگاهی دانشمندان است. کارها را یکی پس از دیگری همراه خود فضا معنادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری قابل تبصره مشارکت در می‌دهد. مناسب معادل حرف زدنش، {آرام}، عبارت به عبارت و به طور دقیق روی تک تک جمله‌ها. پیش به همین دلیل آنکه بگوید مدرس دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغ‌التحصیل ادبیات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی گرفته شده به شعر سرودن دارد، متانت کلام او می رود، آن خواهد شد را هویدا می‌تدریجی. در داخل شکسته نشده محتوای متنی این اظهار داشت‌وگو را می‌خوانید:

*کسب اطلاعات در مورد اقامت، کودکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} تخیل و پیش بینی‌تان روشن سازی دهید. چه شد کدام ممکن است مربی از حداکثر؟

من خواهم کرد حسین جباری متولد دیماه 12 ماه ۵۵ در داخل دیزیچه به همین دلیل ویژگی ها مبارکه اصفهان هستم. هنگام شروع کم بینا بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل شش هر دو هفت ماهگی خانوار‌ام متوجه آن خواهد شد می‌شوند. 12 ماه اول ابتدایی را در دانشگاه دوره ای گذراندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} را توسط کتاب الکترونیکی‌های خشن جاده آماده سازی دیدم. اواسط {سوم} ابتدایی کدام ممکن است نقطه ضعف تخیل و پیش بینی من خواهم کرد عمق گرفت، کم کم مطالعه همراه خود جاده بریل را آموختم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد دانشکده برجسته شدم. به همان اندازه بالا ابتدایی در داخل زادگاهم بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای راهنمایی به دبیرستان ابابصیر اصفهان آمدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای {دبیرستان} به دیزیچه برگشتم. {در این} مدت زمان توسط آماده سازی تطبیقی درس خواندم. به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است خوب 12 ماه دیر به دبیرستان رفتم، دوم {دبیرستان} را جهشی خواندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه ۷۴ وارد دانشکده شدم. 12 ماه ۸۸ به همین دلیل کارشناسی ارشد زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات فارسی دانشکده اصفهان فارغ‌التحصیل شدم.

لمسِ زیبایی زندگی یک معلم

اینکه چه شد وارد معلمی شدم، من خواهم کرد به همین دلیل ابتدای آموزش مهم متقاضی {کار} بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جاهای مختلف نامه نوشتم. یکی از آنها در نظر گرفته پیگیری ها من خواهم کرد معلمی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوار بودم بتوانم {در این} جایگاه بتوانم ورزش کنم. به همین دلیل 12 ماه ۷۹ حق‌التدریس شدم به همان اندازه 12 ماه ۸۳ کدام ممکن است اجاره دادن شدم. به همان اندازه 12 ماه ۸۸ دبیر رابط تطبیقی بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل آن خواهد شد تا به امروز کارم را در دانشگاه شهید سامانی دنبال کردم.

*کسب اطلاعات در مورد آماده سازی تطبیقی روشن سازی می‌دهید؟

اکثراً دانشمندان پس به همین دلیل {ششم} به دانشکده ها دوره ای می‌الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل طرف آموزش شخص خاص ابلاغ می‌گیرد به همان اندازه چند قبلی ساعتی به آن خواهد شد‌ها در داخل خصوص نقطه ضعف‌هایشان آماده سازی دهد. دبیر تطبیقی کادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیران را نسبت به اطلاعات آموز نابینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شرایط} او می رود توجیه می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تخصصی} کدام ممکن است دارد نقطه ضعف‌های دانشمندان را محافظت می‌دهد. مثلاً من خواهم کرد در داخل درس‌های ادبیات، عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تا حدی} زبان انگلیسی برای شاگردانم گروه جبرانی می‌گذاشتم.

*معلمی جوانان نابینا را روش ها توضیح دادن می‌کنید؟

معلمی موهبتی به همین دلیل طرف خداوند است کدام ممکن است اگر به بنده‌ای عطا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود همراه خود {انگیزه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه مند به آن خواهد شد را شکسته نشده دهد مفید خواهد بود، احتمالا. این واقعاً احساس برای آماده سازی کودک‌های نابینا حس متفاوتی دارد چون خودم خیلی خودم را به‌طور حسی معادل آن خواهد شد‌ها می‌دانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دورانی کدام ممکن است می‌گذرانند را گذراندم. محدودیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتشان را می‌فهمم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی‌هایشان خبر من حتی دارم.

*شناخته شده به عنوان سرپرست دانشکده جوانان نابینا برای کم شدن این نقطه ضعف‌ها تا به امروز چه کرده‌اید؟

روزی کدام ممکن است خودم خیلی خودم تحصیل می‌کردم یکی از آنها در نظر گرفته خلاءها نبود کتاب الکترونیکی گویا بود. به همان اندازه الان {در این} دانشکده بیش به همین دلیل هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ کتاب الکترونیکی گویا تأمین کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی شده به پیگیری ها جوانان نابینا در داخل ادبیات کلمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب الکترونیکی‌های این بخش خریداری شود. ممکن است حتی در داخل حد توان کتاب الکترونیکی بریل تأمین کرده‌ایم.مورد نه برداشتن دانشمندان به اردوهای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت است. زمان ما اردو قدم گذاشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتخار داشتن ابزار‌های اوقات فراغت خیلی نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی خودمان را همراه خود کودک‌های بینا ارزیابی می‌کردیم، محدودیت بیشتری واقعاً احساس می‌کردیم. در واقع برداشتن کودک‌های خواستن ویژه به اردو پاسخگویی سنگینی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی به همین دلیل مسئولان دانشکده ها به همین دلیل آن خواهد شد هراس دارند با این وجود من خواهم کرد یکی از آنها در نظر گرفته ابزار‌های خودم خیلی خودم را اجرای اردو گذاشته‌ام.

*برای اردو مکان می‌روید؟

الآن چند قبلی سالی است کدام ممکن است آموزش مجوز قدم گذاشتن به عوامل دارای مسافت نه زیاد را نمی‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبوریم اردوهای خواستن مدت زمان برویم. ما اردوهای آموزش برگزار مس‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمندان به قدم گذاشتن به وضعیت‌های {تاریخی}، بناها را به همین دلیل در دسترس حساس می‌کنند. دانشمندان را به گلخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداری هم برده‌ایم. همراه خود برخاستن بهار اردوهای اوقات فراغت برگزار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پارک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهربازی‌ها می‌رویم. مسئولان وضعیت‌های اوقات فراغت شخصی را همراه خود {شرایط} دانشمندان ما وفق می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرشان را توجیه می‌کنند به همان اندازه ورزشی‌ها {آسیب}‌زا نباشد.

*اطلاعات‌آموزان نابینا برای کلاچ حس تا حد زیادی بناها را حساس می‌کنند؟

مطمئنا به همان اندازه {جایی} کدام ممکن است پتانسیل داشته باشد یا نباشد. هر دو مثلاً وقتی به مسجد امام می‌بریم، دانشمندان در داخل {جایی} کدام ممکن است صدا برمی‌گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌پیچید آواز می‌خوانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن تلاوت می‌کنند. این ماده موضوع برایشان خیلی سخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بردن‌فاز است. خیلی وقت است کدام ممکن است قدم گذاشتن به موزه‌ها برایشان سخی نباید باشد چون به همین دلیل در دسترس نمی‌توانند اشیا را حساس کنند. چند قبلی وقت است کدام ممکن است نوزه‌ها تخیل و پیش بینی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما اشیا در داخل ویترین قرار دارد.

*خواه یا نه فضای اوقات فراغت دقیق‌سازی شده برای جوانان نابینا ممکن است وجود داشته باشد؟

در داخل اصفهان موزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای تفرجگاهی دقیق‌سازی شده‌ای {وجود ندارد}. یکی از آنها در نظر گرفته ایرادات ما به شهرداری هم همین ماده موضوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا {داریم} کدام ممکن است اعتبار مورد نیاز را برای این ماده موضوع در دسترس بودن بکنند. نمی‌گوییم تمام پارک‌ها برای جوانان معلول بی نظیر شود. روزی قرار بود پارک آبشار دوم در داخل {حاشیه} زاینده‌رود را برای گروهی به همین دلیل معلولان دقیق‌سازی کنند با این وجود بعد نه خبری به همین دلیل آن خواهد شد نشنیدم. در واقع نه زیاد اعتقاد به جداسازی لازم ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به معلولان در امتداد طرف گروه پذیرفته شوند.

وجود این مناطق صرفاً هدف به سمت جداسازی نباید باشد متوسط به نظرم در داخل مواردی کدام ممکن است پیش فرض جمعی به همین دلیل جوانان معلول تفریح کنند، نیاز به فضای {محدود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن وجود داشته باشد یا نباشد.

ببینید، یکی از آنها در نظر گرفته مسائل ما وجود مرزها وارد شدن موتورسیکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروها در داخل وارد کنید پارک‌هاست. ویلچر معلولان بدنی حرکتی پتانسیل دریافت پذیرش در پارک‌ها را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصای اشخاص حقیقی نابینا {زیر} این میله‌ها می‌شکند هر دو زانوهایمان {آسیب} می‌بیند. ما به کمدین به این مرزها می‌گوئیم «زانوکوب» هر دو «عصاخردکن‌های شهرداری». واقعیت واقعی اینجا است کدام ممکن است اگر ممکن است بخواهید بهبود تجارت توریسم واقعاً احساس می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش فرض بلند مدت پر جنب و جوش داشته باشد یا نباشد، وجود این میله‌ها برای چهره کلان شهر ناخوشایند است، توصیه شده ما به‌جای این چیزها آماده سازی است. تفکیک {زباله} یکی از آنها در نظر گرفته مواردی است کدام ممکن است از قبلً همراه خود آماده سازی در میان بسیاری ساکنان نهادینه شده، چرا {در این} خصوص آماده سازی اطلاعات نمی‌شود؟

*در دانشگاه ممکن است داشته باشید همه شما مربی‌ها بینا هستند؟

ما هم مربی بینا {داریم} هم نابینا؛ تقریباً در مورد تخصص‌ای کدام ممکن است من حتی دارم، ما اگر شرایطی داشته باشیم کدام ممکن است تلفیقی به همین دلیل دانشگاهیان بینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابینا در دانشگاه وجود داشته باشد یا نباشد تعیین کنید مفهوم‌آل آماده سازی خواهد بود، احتمالا. این ماده موضوع به طور قابل توجهی در داخل الهام‌های زیرین‌تر {اهمیت} دارد چون {کار} ما آموزش است. حتی به نظرم پرورش به جای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمندان نیاز به درس اقامت یاد بگیرند. این آماده سازی‌ها در داخل گروه‌های ویژه جوانان {اهمیت} دارد.

لمسِ زیبایی زندگی یک معلم

*چه تفاوتی میان مربی بینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابینا ممکن است وجود داشته باشد؟

پسر نابینای ما روی رفتارهای ناهنجار کودک‌ها اثرگذاری زیادی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل میدان دید او می رود {پنهان} می‌ماند با این وجود از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شرایط} جوانان نابینا را بالاتر توجه می‌تدریجی چون پسر بینا هرچقدر هم در داخل افکار شخصی نابینا در دسترس بودن را تثبیت کرده باشد یا نباشد، به همین دلیل این ماده موضوع غفلت خواهد کرد. همسالان نابینا آماده سازی توانایی‌های به طور منظم معادل جهت‌یابی، وعده های غذایی مصرف کردن، تزئین کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت شخص خاص را در نتیجه تجاربی {که دارند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکلی کدام ممکن است یاد گرفته‌اند بالاتر مشارکت در می‌دهند. تعیین کنید مفهوم‌آل اینجا است کدام ممکن است 2 مربی در امتداد طرف هم تقویت می کند آماده سازی باشند

*تابحال به‌خاطر نابینایی شخصی ناشکری کرده‌اید؟

9؛ همراه خود این ماده موضوع جدا آمده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این مورد اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص کرده‌ام.

*پذیرش این ماده موضوع چقدر زمان برد؟

الهام {سوم} ابتدایی کدام ممکن است بودم بخشی به همین دلیل تخیل و پیش بینی خودم خیلی خودم را ازدست دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه چند قبلی هفته ناراحت بود. من خواهم کرد خیلی موتور رانندگی را واقعاً دوست داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی همراه خود موتور خریدهای محل اقامت را مشارکت در می‌دادم با این وجود به‌خاطر شرایطی کدام ممکن است پیش به اینجا رسید موتور‌رانندگی برایم ممنوع شد.

خودم خیلی خودم هم به همین دلیل اینکه همراه خود کودک‌های محل نمی‌توانم ورزشی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا گذاشته می‌شوم می‌ترسیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می‌کردم نمی‌توانند همراه خود نابینایی من خواهم کرد جدا بیایند با این وجود دوستانم همراه خود فطرت پاکی کدام ممکن است داشتند، من خواهم کرد را بین خودشان بسیار بردند. مثلاً برای {فوتبال} لذت بردن، من خواهم کرد را در داخل دروازه می‌گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گفتند داخل دروازه بایست. {هر} وقت توپ به سمتت به اینجا رسید ما جهت آن خواهد شد را به بايد می‌گوئیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خودت} هم صدای توپ را گوش بده به همان اندازه بتوانی آن خواهد شد را بگیری. این کارها را کردند به همان اندازه من خواهم کرد هم بتوانم در داخل ورزشی‌هایشان {مشارکت} داشته باشم.

*پس معتقدیم همدلی جوانان نه به پذیرش ممکن است داشته باشید پشتیبانی کرد؟

مطمئنا به همین دلیل لحاظ روحی فوق العاده پشتیبانی کرد. می‌توانستم جدا آن خواهد شد‌ها حضور داشته باشم. بعد به همین دلیل {مدتی} همراه خود موتور به مسیرهای خواستن هم رفتم هرچند کدام ممکن است گاهی {آسیب} هم دیدم با این وجود به کیف آن خواهد شد می‌ارزید! در واقع بعدها عظیم‌تر کدام ممکن است شدم تا حد زیادی همراه خود واقعیت واقعی جدا آمدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شدم کدام ممکن است بعضی کارها را نمی‌توانم مشارکت در {دهم}.

*پس ممکن است داشته باشید هم این مانترا را کدام ممکن است «معلولیت محدودیت نباید باشد» قبول ندارید.

معلولیت محدودیت می‌آورد با این وجود ما می‌توانیم خوب شخص معلول را همراه خود راه اندازی جایگزین‌های دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین استفاده را ببرید علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها به‌روز روبرو شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل آن خواهد شد‌ها را به کاهش دهیم. مسئولان نیاز به این حق را باور ببخشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌های برابر را راه اندازی کنند به همان اندازه شخص دارای معلولیت نیز به شما گزینه بدهد معادل دیگران اقامت تدریجی.

لمسِ زیبایی زندگی یک معلم

*به همین دلیل {شرایط} دانشکده اطلاع دهید. چرا در داخل ساعات ورزش انواع مراجع ممکن است داشته باشید نه زیاد است؟

من خواهم کرد به همین دلیل صبح اول وقت به دبیرستان می‌آیم چون واقعاً دوست دارم از اشراف زاده ها رضایت بخش به مضامین داشته باشم، خودم خیلی خودم پیگیر امتیازات بیرون به همین دلیل دانشکده هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اشیا هر روز ابزار‌ریزی من حتی دارم.

علت ایجاد شلوغی دانشکده اینجا است کدام ممکن است دانشکده ما تنها واقعی به دانشمندان درون ارائه دهندگان نمی‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از ۵۰ اطلاعات‌آموز خودمان، تمام اطلاعات‌آموزان تلفیقی استان را نیز محافظت می‌دهیم دلیل علت ایجاد مقدار مشاوره گرفتن از دانشکده نه زیاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد‌ها به همین دلیل ما کتاب الکترونیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقلام دانشگاهی می‌خواهند. دانشکده ما مرجع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به همین دلیل ۳۰۰ اطلاعات آموز تلفیقی را تحمل محافظت {داریم}. پیشتر گفتم کدام ممکن است بعضی ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا ما در داخل درجه ملت متقاضی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تأمین کتاب الکترونیکی‌های غیردرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی درسی به اطلاعات‌آموزان ارائه دهندگان می‌دهیم. کتاب الکترونیکی را تقاضا می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما همراه خود انتشار پستی هر دو اینترنتی برایشان می‌فرستیم دلیل علت ایجاد مقدار کاری ما نسبت به یک دانشکده خارق العاده به طور کلی است.

*در داخل تعامل داشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات اجتماعی جوانان دارای نقطه ضعف تخیل و پیش بینی، چه یک چیز ممکن است داشته باشید را تشدید می‌تدریجی؟

عملکرد توانایی‌های به طور منظم معادل توانایی‌های ارتباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در داخل اقامت همه شما ما فوق العاده تأثیرگذار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس آن خواهد شد انتخاب کردن می‌شویم. احساس می کنم نیاز به به نظر می رسد شخص آراسته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نحوه برخورد همراه خود همسالان، همسایه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} به {تازگی} همراه خود آن خواهد شد‌ها شناخته شده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه به همین دلیل دیگران نهایت دقت را داشته باشد یا نباشد. ما آرزو به {داریم} جوانان نابینا این امتیازات را بالاتر یاد بگیرند به همان اندازه اقامت اجتماعی بهتری داشته باشند با این وجود خیلی وقت‌ها خانوار‌ها نقطه ضعف دارند هر دو به این آماده سازی‌ها اعتقادی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراعات نمی‌تدریجی؛ دلیل علت ایجاد نوزاد نیز به همین دلیل خانوار تقلید کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت نمی‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماده موضوع آماده سازی‌ها را بی‌تاثیر می‌تدریجی.

در واقع نمی‌توان چندان به خانوار‌ها ایراد گرفت چون آن خواهد شد‌ها به همین دلیل شهرهای فراگیر به دبیرستان ما می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی هنجارهای زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی‌شان کاملاً متفاوت باشد یا نباشد. با این وجود درخواستم به همین دلیل خاناده‌ها اینجا است کدام ممکن است پشتیبانی کنند به همان اندازه چیزهایی کدام ممکن است در دانشگاه آماده سازی اطلاعات می‌شود، نهادینه شود.

*شناخته شده به عنوان پرس و جو آخر، چیز خوب در مورد را در داخل چه می‌بینید؟

من خواهم کرد چیز خوب در مورد را در داخل مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمت می‌بینم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدم هرچقدر یاد بگیریم باهم مهربان‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمی‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روراست‌تر باشیم، زیباتر هستیم. احتمالاً در گذشته‌ترها چیز خوب در مورد را در داخل چیزهای نه هم می‌دیدم با این وجود همراه خود تجاربی تخصصی ایجاد می کند اقامت خرید کردم، هیچ عامل را به بعد رفیق افتخار داشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفیق داشته شدن خارق العاده نمی‌بینم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می‌کنم عملکرد خلقت ماهم همین {عشق} ورزیدن {به یکدیگر} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به توسط جستارهای درونی، عملکرد شخصی را در داخل اقامت پیدا کنیم.