حذف 12 شهر از وضعیت آبی/19 نام شهر نارنجی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین اطلاعات از هفته گذشته تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز صفر است.

تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی نیز از 18 شهر به 19 شهر افزایش یافته است.

11 شهر از وضعیت آبی حذف شده اند/19 نام شهر نارنجی

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 192 شهر به 203 شهر و تعداد شهرهای آبی از 238 شهر به 226 شهر افزایش یافت.

11 شهر از وضعیت آبی حذف شده اند/19 نام شهر نارنجی