جوانان استان بوشهر با حضور همه اقشار پرورش می یابند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات دوشنبه شب در دیدار با جوانان انقلابی، نخبگان و فعالان سازمان های مردم نهاد مطالبه گر یک مددکار اجتماعی در استان بوشهر تصریح کرد: برای توسعه و پیشرفت استان از نظرات همه همکاران، کارشناسان و نخبگان استان بهره خواهیم برد.

وی افزود: آزادسازی تعطیلی یکی از مهمترین برنامه هاست که با پیگیری استاندار بوشهر توسعه خطوط ارتباطی، احداث حمل و نقل ریلی و توسعه حمل و نقل هوایی با جدیت در این راستا دنبال می شود. .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اضافه کرد: مشکلات زیاد است و هرکس مسئولیتی را بر عهده بگیرد باید جهادی عمل کند. تصدی مدیریت در استان مانند یک اردوی جهادی است.

وی با اشاره به امکان گفتگوی نزدیک و حضوری بین جوانان و اولین نفرات در اجرای استان، خاطرنشان کرد: گروهی از جوانان با حضور نمایندگان همه جوانان در استان بوشهر تشکیل می شود. گروه ها.

پورات وی تصریح کرد: رویکرد استاندار محترم اهتمام ویژه به جوانان استان است و این مجموعه می تواند چشم انداز و توصیه های خود را در حوزه های مختلف در این جلسه ارائه دهد.

استفاده از پتانسیل نسل جوان

وی با تاکید بر اینکه از نسل جوان انقلابی مستعد و باسواد با جان و دل استفاده می کنم، گفت: آنچه در این جلسه ارائه می کنید کاملا واقع بینانه است. چشم انداز و با توجه به شرایط موجود در جامعه اعلام شد و از همه ایده ها و نظراتی که گذاشته می شود استفاده خواهیم کرد زیرا با جوانان انقلابی و نخبگان به دنبال تحول در استان هستیم.

نماینده سیاسی، امنیتی و اجتماعی دولت بوشهر تصریح کرد: با توجه به نگرش رهبر معظم انقلاب نسبت به جوانان و همچنین تاکید رئیس جمهور و دولت بوشهر بر استفاده از جوانان، این مشکل را من می دانم. . وظیفه

وی گفت: از جوانان در پست های مختلف اداری در استان بوشهر استفاده کرده و خواهیم کرد و در اجرای دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر تبیین جهاد باید تلاش شود تا عملکرد را به ارمغان بیاوریم. نظام به منصه ظهور رسیده و از این حیث مدیران ضعیف و ناکارآمد فرصت کنار هم بودن را ندارند.

در این دیدار تعدادی از جوانان انقلابی و نمایندگان تشکل های دانشجویی، فعالان اجتماعی و تشکل های مردم نهاد به بیان نظرات و دیدگاه های خود در جمع نمایندگان سیاسی، امنیتی و اجتماعی دولت بوشهر در مدت چهار ساعت پرداختند.